De entree van het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem.
De entree van het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem.

Slingeland Ziekenhuis heeft oplaadpunt voor elektrische fietsen

Algemeen

DOETINCHEM - Op vrijdag 11 december is een oplaadpunt voor elektrische fietsen bij het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem officieel geopend. De opening is verricht door Bea Schouten, gedeputeerde bij de provincie Gelderland en Erwin Bomers, directeur patiëntenzorg. Het was de afsluiting van een werkbezoek van Bea Schouten aan de Achterhoek rond het thema 'Beter bereikbare sociale voorzieningen'. Het oplaadpunt is één van de projecten waarmee het Slingeland Ziekenhuis zijn bereikbaarheid wil verbeteren.

Het oplaadpunt voor elektrische fietsen bevindt zich bij de fietsenstalling nabij de hoofdingang van het Slingeland Ziekenhuis. Patiënten en bezoekers kunnen gratis gebruik maken van dit oplaadpunt. Er kunnen twaalf fietsen tegelijk worden opgeladen. In het kader van duurzaamheid wordt de stroom opgewekt met zonnepanelen. Deze staan in verbinding met het elektriciteitsnet, zodat het oplaadpunt ook werkt als er weinig of geen zonlicht is, dus ook 's avonds en 's nachts.
Het vervoer met de elektrische fiets neemt toe. En daarmee ook de afstand waarmee mensen op de fiets komen in plaats van met de auto. Dat is goed voor de gezondheid en het milieu. Voor het Slingeland Ziekenhuis is dit mede gunstig, omdat het ziekenhuis kampt met een structureel parkeerprobleem. Met het oplaadpunt hoopt het ziekenhuis meer mensen te stimuleren om met de fiets naar het ziekenhuis te komen in plaats van met de auto.

Bereikbaarheid
Het oplaadpunt is een onderdeel van een groter project rond verbetering van de bereikbaarheid van het Slingeland Ziekenhuis. Het ziekenhuis is één van de deelnemende instellingen aan het project stedelijke bereikbaarheid Doetinchem. Het doel van dit project is om samen met onder meer de gemeente Doetinchem, de provincie Gelderland en Achterhoek 2020 de bereikbaarheid van de sociale voorzieningen in de regio te verbeteren. Daarbij fungeert het Slingeland Ziekenhuis als 'proeftuin' om slimme oplossingen te bedenken voor een betere bereikbaarheid van de kleine kernen.

In het kader van veranderende zorg en een betere bereikbaarheid heeft het Slingeland Ziekenhuis diverse projecten geïnitieerd. Bijvoorbeeld het project 'In Beeld', waarin het Slingeland Ziekenhuis verregaand samenwerkt met Sensire. Dit is een project rond zorg op afstand, dat zich richt op patiënten met een chronische ziekte, onder meer hartfalen en COPD. Deze patiënten hebben een iPad in bruikleen en worden op afstand gemonitord. Bij verandering in het ziektepatroon neemt een gespecialiseerd verpleegkundige of het Medisch Service Center van Sensire via de iPad contact met hen op. Meestal volstaat dit beeldcontact. Indien nodig brengen de medewerkers van Sensire de verpleegkundigen van het Slingeland Ziekenhuis op de hoogte, die dan direct in actie komen.
Dankzij deze zorg op afstand hoeven chronische patiënten minder vaak naar het ziekenhuis te komen. Prettig voor de patiënt en het vermindert de verkeersdruk en parkeerdruk bij het ziekenhuis.

Ritsz
Een ander project betreft de app Ritsz. Deze app is ontstaan vanuit een idee van de medewerkers van het Slingeland Ziekenhuis en is ook met en door hen ontwikkeld. Ritsz is bedoeld om medewerkers meer samen te laten reizen. Op dit moment is er van Ritsz een prototype, dat in 2016 in gebruik wordt genomen. Medewerkers uit het gebied rond Zelhem doen dan mee om hun eigen Ritsz te testen. Zij hebben een gebruikersgroep, waarmee zij onderling kunnen regelen om met elkaar naar en van het werk te reizen. Deze groep krijgt ook een eigen ruimte op de personeelsparkeerplaats.
Belangrijk voor de medewerkers is dat hun reis naar huis altijd gegarandeerd is, ook als bijvoorbeeld een dienst uitloopt. Het ziekenhuis denkt nog samen met de medewerkers na over hoe dit geregeld moet worden.
De bedoeling is om de app in 2016 over het hele ziekenhuis uit te rollen en daarna ook patiënten en bezoekers deze app aan te bieden.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Gelderse Post Oude IJsselstreek