Bij het werk van Adva Karni komt het gezinsleven aan de orde. Foto: PR
Bij het werk van Adva Karni komt het gezinsleven aan de orde. Foto: PR

Israëliërs in Galerie bij de Boeken

ULFT - Tot 3 juli is in de Ulftse Galerie bij de Boeken de expositie 'De Israëliërs komen!' De expositie wordt gehouden in verband met Huntenkunst, dat tijdens het laatste weekend van mei plaats vindt. Daar staan dit jaar kunstenaars uit Israël centraal. De galerie haakt jaarlijks op een themaland in en daarom worden in haar expositieruimte werken van dezelfde kunstenaars geëxposeerd. De exposanten wonen en werken in Israël. Twee van hen zijn immigranten. Jacob Berenstein werd in Oekraïne geboren en Karmela Berg in Warschau.

Karmela Berg is geïnteresseerd in de rol van de vrouw. Zij wil er door haar schilderijen achter komen wat het betekent om vrouw te zijn en wel onder andere in de rol van dochter, echtgenote, moeder en kunstenares. Tegelijk wil zij opkomen voor de positie van de vrouw. Zowel de werkplek, de maatschappelijke positie en de gezinssituatie van de vrouw vragen om verbeteringen.
In het verlengde van Berg zijn de werken van Adva Karni. Ook bij haar komt het gezinsleven aan de orde, maar dit in mildere maten. Zij wil eveneens door haar werk inzicht krijgen over hoe de menselijke verhoudingen liggen en welke motieven daarbij een rol spelen. Haar werk is realistisch. Er is sprake van huiselijke taferelen, geen massale gebeurtenissen maar de beslotenheid van een gezin of familie vallen bij haar werk op.
Lijfelijkheid
Bij Ora Ruven staat zowel het vrouwelijk als het mannelijk naakt centraal. Haar werken ademen de sfeer van de klassieke oudheid. Volkomen naakt lijken haar mensen tot ons toe te treden. Bij haar spelen een confrontatie met zichzelf en de samenleving. Oorspronkelijk maakte ze grote beelden. De verwantschap met de beeldhouwkunst blijft, vandaar dat de vormgeving, het lijfelijk karakter overeind blijft. In het werk van Sharhar Marcus worden zijn eigen lichaam en de daarmee samenhangende vergankelijkheid als uitgangspunten genomen. Hij maakt video's, installaties en hij houdt zich bezig met het geven van performance. Op de expositie zijn foto's van hem te zien.
Vervormd
De kunstenaar Jacob Berenstein componeert diverse materialen tot één object. Zo maakt hij gebruik van staal, was, gips, messing, koper, aluminium, ijzer en schroot. Gevonden voorwerpen worden onder andere vervormd door te pletten. Verschillende materialen gaan samen en zorgen voor een constructief karakter. Lineaire delen wisselen af met vlakken of met verdikkingen. Er is sprake van een geheel eigen stijl.

Meer berichten