Museumboerderij 't Hofshuus. Foto: PR
Museumboerderij 't Hofshuus. Foto: PR

Monumentenprijs Oude IJsselstreek naar museum-boerderij het Hofshuus

vr 25 aug 2017, 14:42 Algemeen

VARSSEVELD - Tijdens Open-Monumentendag op zaterdag 9 september wordt de Monumentenprijs 2017 van de drie oudheidkundige verenigingen in gemeente Oude IJsselstreek uitgereikt aan de Stichting Museum 'Kerspel Varsefelt'. Deze stichting zet zich al vanaf 1989 in voor de instandhouding en/of oprichting van een museum en kon dat in 1990 realiseren door de aankoop van boerderij het Hofshuus. De boerderij stond toen al op de rijksmonumentenlijst vanwege zijn cultuurhistorische waarde.

Logisch dat de stichting een sterke kandidaat was voor de monumentenprijs van het Monumentenplatform Oude IJsselstreek, het samenwerkingsverband van de drie oudheidkundige verenigingen in de gelijknamige gemeente. Het platform geeft met het toekennen van de monumentenprijs de grote waardering aan voor de inzet over een groot aantal jaren van de vele vrijwilligers die het Hofshuus met Gesinkschure en het prachtige erf hebben gemaakt tot het complex dat er nu staat; een complex dat historie uitstraalt en dat de mens van vandaag graag uitnodigt om die eeuwenoude sfeer te beleven. Meestal wordt de Monumentenprijs toegekend voor een pand dat in enkele voorgaande jaren is gerestaureerd; bij het Hofshuus gaat het om enkele decennia.

Zo'n vijfentwintig jaar geleden begon het met het stichtingsbestuur van Museum Kerspel Varsefelt, dat een geschikte locatie zocht voor hun museumcollectie. Het Hofshuus, een heel oude boerderij met een bijzondere geschiedenis, al jaren niet meer bewoond, kwam in beeld. Nadat een storm in januari 1990 een enorme ravage had aangericht, verkochten de eigenaren de boerderij aan de stichting. Een enorme stap in de goede richting was de financiële steun die door dhr. Kramp werd toegezegd. In 1990 werd de eerste restauratie uitgevoerd: het dak dicht maken. Door de bouwcommissie werden ruim veertig vrijwilligers bereid gevonden hun handen uit de mouwen te steken. Alle pannen gingen eraf en de panlatten werden vernieuwd. Wat nog goed was, werd weer gebruikt.
Nadat het dak er weer op zat, werd mondjesmaat geld binnengehaald en kon de binnenkant stapsgewijs aangepakt worden. Gelukkig waren de gebinten nog goed en konden ze blijven staan. De bedoeling was om het oude in ere te herstellen. Omdat het Hofshuus al sinds de jaren zestig een rijksmonument was, moest daar rekening mee worden gehouden bij het inrichten voor de nieuwe functie: een museumboerderij.

Hofshuus en Gesinkschure danken hun bestaan aan de vele vrijwilligers die bergen werk hebben verzet. En nog steeds draait alles om de belangeloze inzet van heel veel mensen met hart voor de historische zaak en voor het in beeld houden van het vroegere leven op het platteland.

De uitreiking van de monumentenprijs 2017, bestaande uit een oorkonde en een pentekening van de boerderij, vindt plaats op zaterdag 9 september. De feestelijke bijeenkomst begint om 13.00 uur bij het Hofshuus aan de Leemscherweg nummer 24 in Varsseveld. Iedereen is hierbij van harte welkom, in het bijzonder oud-bestuursleden en vrijwilligers van het eerste uur.