Weidevogelboerderijen zijn welkom in de Achterhoek

ACHTERHOEK - De Provincie Gelderland heeft eind 2015 besloten dat akker- en weidevogels in Gelderland beschermd moeten worden. Daarvoor worden door de landelijke en provinciale overheden, en zelfs de EU, financiële middelen beschikbaar gesteld. Weidevogelboerderijen zijn welkom in de Achterhoek.

De Gelderse Natuur en Milieufederatie (GNMF), de Vereniging Agrarisch Landschap Achterhoek (VALA), de Weidevogelgroep Berkel & Slinge en de Weidevogelvereniging Achterhoek zijn op zoek naar boerderijen in open weidegebieden, die geschikt zijn als weidevogelboerderijen. Weidevogelboerderijen kunnen worden beschouwd als een brongebied voor weidevogels in hun omgeving. Vanuit zo'n brongebied kunnen de jonge vogels uitvliegen naar een nieuw territorium.

Er zijn in Nederland ruim 90 enthousiaste weidevogelboeren, bijna allemaal in de noordelijke provincies, maar helaas nog geen in de Achterhoek. Een weidevogelboerderij kan uitgroeien naar een natuurinclusieve boerderij, waar meerdere bedrijfsonderdelen aan de hand van een ondernemersplan aan kunnen worden toegevoegd. Een dergelijke weidevogelboerderij kan bijvoorbeeld fungeren als toeristische trekpleister voor de Achterhoek. Er zijn diverse adviesorganen die ondersteuning bieden.

Economie en ecologie gaan prima samen
Weidevogelboerderijen zijn welkom in de Achterhoek. Een economisch gezond boerenbedrijf combineren mét de zorg voor akker- en weidevogels …én het landschap. Hiervoor is een duidelijk groeiend maatschappelijk draagvlak. Voor geïnteresseerde boeren wordt binnenkort een informatieavond georganiseerd. Een ervaren natuurinclusieve boer en een deskundig adviseur zullen uitgebreid ingaan op alle facetten van natuurinclusieve boerderijen. Ook zullen ze alle eventuele vragen beantwoorden.

Aansluitend zal komend voorjaar voor deze boeren een excursie worden georganiseerd op een natuurinclusieve weidevogelboerderij. Geïnteresseerde boeren kunnen zich aanmelden via info@de-vala.nl

Reageer als eerste
Meer berichten