De historische buitenplaats Huis Landfort in Megchelen moet in oude luister worden hersteld. Foto: Henk van Raaij
De historische buitenplaats Huis Landfort in Megchelen moet in oude luister worden hersteld. Foto: Henk van Raaij

Erfgoedstichting wil verdwenen pracht weer terugbrengen

Algemeen

Huis Landfort moet zinvolle bestemming krijgen

Door Walter Hobelman

MEGCHELEN - Het is inmiddels ruim een half jaar geleden dat de historische buitenplaats Landfort bij Megchelen is verkocht. De nieuwe eigenaar, de 'stichting erfgoed Landfort', is op dit moment druk bezig met het maken van plannen om deze bijzondere buitenplaats een zinvolle bestemming te geven. "We willen de verdwenen pracht weer terugbrengen", verduidelijkt stichtingsdirecteur René Dessing.

Buitenplaats Landfort kent een bijzondere historie die teruggaat tot de vijftiende eeuw. In de zeventiende eeuw kreeg het pand haar huidige vorm en in de negentiende eeuw werd het landhuis vernieuwd en witgepleisterd. De Tweede Wereldoorlog is niet onopgemerkt aan het landhuis voorbijgegaan. Het huis raakte zwaar beschadigd en is in de naoorlogse jaren ernstig verwaarloosd. In 1998 werd gestart met een grondige renovatie en kreeg de historische buitenplaats haar oude allure weer terug.
"Het is een bijzondere buitenplaats, uniek voor Nederland en kenmerkend voor de Achterhoek, waar meer van dergelijke buitenplaatsen zijn te vinden", aldus Dessing. "Het bijzondere zit vooral in het park rondom het landhuis. Dit park en de tuin zijn destijds (1825) aangelegd door landschapsarchitect Jan David Zocher jr. Eén van de oude bewoners van het landhuis, Johann Albert Luyken plant, als dendroloog (boomkundige, red.) een grote diversiteit aan bomen. En ook dat maakt Landfort tot een bijzondere buitenplaats, die gelukkig deels al toegankelijk is voor publiek."
"Als stichting zijn we bezig met het ontwikkelen van plannen om deze historische buitenplaats haar oude glorie weer terug te geven. Dat betekent niet dat alles openbaar toegankelijk gaat worden. Maar we gaan er bijvoorbeeld alles aan doen om de moestuin weer in de oude stijl terug te brengen en er zijn plannen om het koetshuis weer op te bouwen. In het huis zelf zit een inpandige orangerie en we zijn aan het onderzoeken hoe we die eventueel een goede invulling kunnen geven."
Dessing benadrukt dat de stichting niet alles alleen kan en wil uitvoeren. "We gaan op zoek naar vrijwilligers uit de omgeving die handen en voeten willen geven aan het in ere herstellen van de prachtige buitenplaats en de omgeving." Ook gaat de stichting het 'Duitse achterland' nadrukkelijk betrekken bij de plannen. "Onze website die binnenkort online gaat wordt al direct tweetalig en we gaan ook in ons buurland proberen mensen te betrekken bij onze plannen", vertelt de stichtingsdirecteur.
Over het bewonen van buitenplaats Landfort doet Dessing weinig uitspraken. Bij de aankoop in maart van dit jaar was daar wel sprake van. "Wat wel vast staat is, dat Landfort geen economische of zakelijke bestemming krijgt noch als museum wordt gebruikt", is alles wat Dessing er op dit moment over kwijt wil.
Vrijwilligers die willen meewerken aan de toekomstige plannen mogen zich per mail melden bij René Dessing.


rdessing@erfgoedlandfort.nl

Advertenties doorgeplaatst vanuit Gelderse Post