Met de DRU Cultuurfabriek als decor wordt de Zwemtocht Oude IJssel gehouden op 25 juni. Foto: PR
Met de DRU Cultuurfabriek als decor wordt de Zwemtocht Oude IJssel gehouden op 25 juni. Foto: PR

Visiestuk DRU Industriepark vastgesteld, maar blijft onduidelijk

ULFT - Met kanttekeningen als "Dit is het meest haalbare op dit moment "(PvdA), "Dit dossier is een worsteling geweest"(D66) en "het blijft een stuk met weinig visie"(SP) is het visiestuk over de toekomst van het DRU industriepark unaniem vastgesteld door de gemeenteraad.

Door Walter Hobelman

Daarmee lijkt de weg vrij voor de drie partners op het DRU industriepark (DRU IP) om verder te werken aan de ontwikkeling van het DRU complex, maar zijn er nog steeds veel harde noten te kraken. Twee weken geleden luidde het bestuur en de vrijwilligers van de stichting SSP hal nog de noodklok. Zij voelden zich "miskend, niet gehoord en ondergewaardeerd", zei inspreker Carel Coenen toen. Tijdens de commissievergadering (maandag 6 november) waarin het DRU visiestuk werd besproken zei inspreekster Laurence van de Meerberg (directeur van stichting SSP-hal) "Onze vrijwilligers zijn de afgelopen dagen bijna uitgebreid geroemd vanwege hun enorme inzet en activiteiten van de afgelopen jaren. Ik wil even kwijt dat we dit de afgelopen jaren nog niet eerder hebben meegemaakt." Maar kritisch over de hele gang van zaken bleef Van de Meerberg wel.
Tussen de eerste bespreking van het visiestuk op 26 oktober en de raadsvergadering van 9 november is er door diverse partijen veel werk verzet. De besturen van de SSP-hal en het ICER kwamen met een gezamenlijke brief waarin ze aangeven 'al geruime tijd intensief met elkaar in gesprek te zijn over verregaande samenwerking'. Beide besturen spreken de overtuiging uit 'een goede, duurzame vorm van samenwerking te vinden'. Ook geven zij aan 'toe te willen werken naar een intensieve samenwerking met de DRU Cultuurfabriek. Op termijn zien wij deze samenwerking als ware het één organisatie, met één programmacommissie.' Hoeveel tijd er nodig is om de drie partners zover te krijgen is onduidelijk.
In het visiestuk is een plan uitgewerkt waarbij de komende vier jaar (tot en met 2021) de DRU Cultuurfabriek jaarlijks, naast een subsidie van 484.000 euro ook nog een bedrag van jaarlijks 384.000 euro krijgt 'om de huren van de gebruikers laag te kunnen houden'. Ook wordt vier jaar lang een bedrag van 25.000 (per jaar) verstrekt om 'de samenwerking tussen de DRU CF en ICER op inhoudelijk vlak te stimuleren'. Er komen twee, in plaats van drie stichtingen, waarbij de SSP-hal en het ICER samen in één stichting komen en de DRU Cultuurfabriek de andere stichting blijft. Ook komt er een tweede horeca BV bij.
Al met al blijft het een ondoorzichtig verhaal. Dat blijkt uit de discussie in de raadsvergadering. "Het visiestuk is geen visiestuk", "Wordt er nu elk jaar geëvalueerd en wordt de raad op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen om te komen tot één stichting en BV?" en "waarom komt er geen écht visiestuk, want dan kunnen wij tenminste goed evalueren" zijn voorbeelden van vragen die niet of nauwelijks beantwoord worden. Uiteindelijk neemt de raad unaniem een door de PvdA ingediende motie aan, waarin het college wordt opgedragen om 'in het kader van de aanstaande omgevingsvisie, samen met relevante derden een breed gedragen, integrale toekomstvisie op te stellen voor het DRU IP die zicht geeft op een duurzame toekomst en doorontwikkeling van het DRU IP. Deze DRU visie moet een prominente plek krijgen in de door de raad vast te stellen aanstaande omgevingsvisie.' De komende tijd wordt er dus nog wel het nodige gezegd en geschreven over het DRU industriepark waarbij veel afhangt van de wil om als partners intensiever samen te gaan werken.

Reageer als eerste
Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=geldersepost.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=705,706,707,708,709,710,711,712,713,714,715,716,717,718,719,720,721,722,723,724,725,726,727,728,729,730,731,732,733,734,735,736,737,738" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Deel je nieuws
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5225938&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=geldersepost.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=705,706,707,708,709,710,711,712,713,714,715,716,717,718,719,720,721,722,723,724,725,726,727,728,729,730,731,732,733,734,735,736,737,738" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>