De raadszaal tijdens een schorsing waarin wordt overlegd (burgemeester en griffier) en aan het herschrijven van een motie wordt gewerkt (achterin de zaal). Foto: PR
De raadszaal tijdens een schorsing waarin wordt overlegd (burgemeester en griffier) en aan het herschrijven van een motie wordt gewerkt (achterin de zaal). Foto: PR

Begroting 2018 gemeente Oude IJsselstreek is rond

ULFT - Een meerjarig sluitende begroting. Dat is het doel van gemeente Oude IJsselstreek en net als in 2017 is dat ook voor 2018 weer gelukt. Wethouder van financiën Jos Sluiter is dan ook zeer tevreden dat de begroting unaniem door de gemeenteraad is aangenomen. "We kunnen met vertrouwen blijven werken aan de toekomst", aldus de wethouder.

Door Walter Hobelman

Het proces om tot een definitief besluit te komen was dit jaar verdeeld over diverse vergadermomenten. Na de algemeen beschouwingen van 24 oktober volgden er drie commissievergaderingen waarin inhoudelijk over de voorgestelde begroting werd gedebatteerd. Op 9 november volgde een tweede raadsvergadering en daarin werd uiteindelijk de begroting unaniem vastgesteld.
De verschillende politieke partijen gebruikten de algemene beschouwingen vooral om vooruit te kijken naar de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018. Daarmee kan het gevoel ontstaan dat er 'om de lieve vrede' niet echt inhoudelijk scherp werd gediscussieerd. Vanzelfsprekend waren de oppositiepartijen D66, PvdA en SP kritisch, maar over het algemeen was de toon van de avonden redelijk gematigd.
Er lag wat extra druk op de begroting omdat het nieuwe DRU visiestuk, met daarin een financieel voorstel voor de komende vier jaar, ook in de begroting moest worden meegenomen. Maar met de verkiezingen in het vooruitzicht waagt geen enkele partij zich aan gedurfde kanttekeningen.
De partijen zijn het er over eens dat het feit dat 'de schulden van de gemeente niet meer toenemen maar stabiel zijn', een positief signaal is. De partijen verschillen wel van mening over de weg die nu verder bewandeld moet worden. Geld lenen 'omdat de rente nu historisch laag is' is voor de PvdA bijvoorbeeld geen bezwaar. "De tijd is rijp om nu te lenen om te kunnen investeren", vindt deze partij. Ook wat de DRU betreft vinden verschillende partijen het geen probleem om hiervoor de komende vier jaar extra geld uit te trekken ondanks eerdere geluiden vanuit het college waarin werd gezegd dat de gemeente zich juist wilde 'terugtrekken' uit de DRU en dat de drie DRU partners hun eigen broek moeten gaan ophouden.
De nieuwe ingevoerde subsidieregeling blijft ook onderwerp van gesprek. Met name de muziekverenigingen luiden met regelmaat de noodklok en er zijn al verenigingen genoodzaakt om te stoppen, mede omdat het financieel allemaal niet meer haalbaar is. Daarbij blijft het vreemd dat verenigingen die voor hun repetities gebruik maken van de DRU ook de komende jaren hiervoor extra lage huurtarieven krijgen aangeboden zonder dat daar een maatschappelijke verplichting tegenover staat zoals bijvoorbeeld in andere dorpen het geval is. "De DRU in totaliteit werkt met ruim driehonderd vrijwilligers, vooral uit Ulft en omgeving. Daarbij zijn ongetwijfeld veel mensen die ook in het verenigingsleven actief zijn, dus die maatschappelijke invulling is er wel", meent wethouder Van de Wardt. Maar het is niet duidelijk of daar dezelfde manier van verantwoording aan gekoppeld is zoals bijvoorbeeld in Varsseveld waar de verenigingen alle uren nauwkeurig moeten bijhouden. In een motie wordt het college wel verzocht om de nieuwe subsidie regeling in 2018 te evalueren en de uitkomst daarvan te delen met de gemeenteraad. En "indien de evaluatie daartoe aanleiding geeft, met aanvullende voorstellen naar de raad te komen."
"Met vertrouwen werken aan de toekomst" is het motto voor de komende jaren. Een mooi streven voor een gemeente waar het goed wonen en werken is. "Het college zet deze lijnen inhoudelijk en financieel door in de programmabegroting 2018-2021 en wil onder meer investeren in infrastructuur, onderwijs, duurzaamheid en economie. We zijn tevreden dat we, ook financieel, een goede en gezonde uitgangspositie bieden voor de nieuwe raadsperiode na de verkiezingen van volgend jaar", vindt het college.

Reageer als eerste
Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=geldersepost.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=705,706,707,708,709,710,711,712,713,714,715,716,717,718,719,720,721,722,723,724,725,726,727,728,729,730,731,732,733,734,735,736,737,738" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Deel je nieuws
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5225938&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=geldersepost.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=705,706,707,708,709,710,711,712,713,714,715,716,717,718,719,720,721,722,723,724,725,726,727,728,729,730,731,732,733,734,735,736,737,738" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>