Vrijwilligersgroep (bijna compleet)  van SBOIJ tijdens bijeenkomst in Café de Olde Mölle. Foto: Jan Meerdink
Vrijwilligersgroep (bijna compleet) van SBOIJ tijdens bijeenkomst in Café de Olde Mölle. Foto: Jan Meerdink

Nog jonge Senioren Bond staat al goed op eigen benen

VARSSEVELD – De Senioren Bond Oude IJsselstreek (SBOIJ) komt op voor belangen van de sterk groeiende groep ouderen in de gemeente. Die ouderenbond is eigenlijk nog heel jong, pas goed anderhalf jaar geleden opgericht. Een zelfstandige club, ontstaan uit onmin met voorloper ANBO. De organisatie staat inmiddels goed op poten, afgelopen woensdag werd in Café de Olde Mölle tijdens een vrijwilligers-bedankmiddag stil gestaan bij dit succes.

Door Reinier Kroesen

Ook in gemeente Oude IJsselstreek was van oudsher een zeer actieve, goed functionerende afdeling van ouderenbond ANBO werkzaam. Die had ongeveer 550 leden en organiseerde diverse activiteiten voor haar aangeslotenen. Twee jaar geleden heeft de leiding daarvan besloten de organisatiestructuur te wijzigen en regionale afdelingen en besturen op te heffen. Eind september 2015 zijn er van hogerhand ingrijpende besluiten genomen die voor leden en bestuurders onverteerbaar waren. Deze maatregelen waren voor velen onbegrijpelijk en werden als kleinerend ervaren. Het bracht veel onrust en onvrede en had tot gevolg dat de contacten met de ANBO werden verbroken en de samenwerking beëindigd. Daarop werd in januari 2016 besloten het heft in eigen hand te nemen en een eigen plaatselijke ouderenbelangenorganisatie op te richten, de SBOIJ.

De SBOIJ biedt een scala aan voorzieningen. Goed betaalbare rijbewijskeuringen voor mensen ouder dan 75, elke maand in Den Es in Varsseveld. Computercursussen voor zowel beginners als gevorderden. Kortingen bij zorgverzekeraars en sportscholen. Een eigen belastingservice, voor hulp bij het invullen van de aangifte en andere fiscale vragen. Men kan deelnemen aan diverse zelf uitgezette wandel- en fietstochten. Op de eerste en derde woensdag van de maand is er respectievelijk een themamiddag of soos in De Olde Mölle. Één keer per jaar wordt een dagtocht gemaakt, naar bijvoorbeeld Giethoorn of Leerdam.

Voorzitter Ben Groenewold: "Wat betreft de belangenbehartiging pakken we veel onderwerpen zelf op. Maar voor andere, het gemeentelijk niveau overschrijdende onderwerpen werkt SBOIJ samen met de andere gemeentelijke ouderenorganisaties KBO en PCOB. Met hen vormen we het Seniorenconvent. Op die manier zijn we vertegenwoordigd aan tafel bij seniorenraden, adviescolleges, gemeentelijke, provinciale en rijksoverheden en bij de vaste gesprekspartners in Den Haag. Vanaf 55 jaar kan men lid worden, maar onze leden zijn veel ouder hoor! Ongeveer tweehonderd mensen hebben zich aangesloten. Vanaf het begin loopt het goed, we hebben geen moeite om zowel bestuursleden als vrijwilligers te vinden. Die laatste groep, ongeveer 22 personen groot, hebben we uitgenodigd voor een onze vrijwilligersmiddag vandaag, om hen te bedanken voor hun inzet. U wordt gewaardeerd en vandaag ook getrakteerd", zo begon Groenewold zijn openingswoord richting aanwezigen. "Vrijwilliger zijn is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Is verbonden, maar niet gebonden, onbetaalbaar maar niet te koop." En zo is het maar net!

Meer berichten