Herman Wielens met Alie Schut, het honderdste lid van de FreeWheel Vitality Club. Foto: Reinier Kroesen
Herman Wielens met Alie Schut, het honderdste lid van de FreeWheel Vitality Club. Foto: Reinier Kroesen

Internationale belangstelling voor FreeWheel Vitality Club

Extra ledenaanwas na lovende publicaties in landelijke en internationale media


ULFT – De FreeWheel Vitality Club biedt freewheelers (mensen die hun dagbesteding vrij kunnen indelen) de mogelijkheid elke werkdag een uur gezond te bewegen. Een wetenschappelijk onderzoek toonde aan dat ze significant fitter, gezonder en minder eenzaam zijn dan anderen in dezelfde leeftijdscategorie. De laatste maanden is er daarom vanuit het hele land belangstelling voor het Ulftse initiatief. Artikelen in de NRC, de Engelse Sunday Times, het KBO/PCOB Magazine en Sport.nl zorgden voor extra aanwas, maandagmorgen werd Alie Schut tijdens de training als honderdste lid in het zonnetje gezet.

Door Reinier Kroesen

Initiator Herman Wielens: "In 2006 werd ik diabetespatiënt en moest ik eigenlijk metformine slikken. Maar, daar had ik geen zin in. Toen las ik in een internetartikel van de Universiteit Groningen dat je door elke dag te lopen een grote kans had er af te komen. Dat deed ik en inderdaad, een half jaar later was het over. Later kwam ik in Amerika het boek 'Next Year Younger' tegen, waarin werd aangetoond dat je door elke dag een uur gevarieerd te bewegen gemiddeld zeventig procent van de ouderdomskwalen en veertig procent van alle ernstige ziektes kunt voorkomen." Met die wetenschap richtte hij met Willem Schepers in 2010 de FreeWheel Club op, inmiddels de FreeWheel Vitality Club. Iedere ochtend komen gemiddeld veertig mensen een uur samen bewegen bij SDOUC of Atletico. De deelnamekosten zijn laag omdat alle oefeningen in de buitenlucht zijn. De begeleiding wordt door leden zelf gedaan. Hierdoor kan elke inkomensgroep deelnemen. Elke zes weken wordt een conditietest afgenomen, de resultaten verbeteren nog steeds. De oudste leden zijn de tachtig gepasseerd en lijken niet ouder te worden. De club onderscheidt zich door het geringe aantal opzeggingen, in tegenstelling tot vrijwel alle andere initiatieven op dit gebied."
In 2016 kwam Wielens in contact met David van Bodegom, publicist, arts en wetenschappelijk medewerker van de Leyden Academy on Vitality and Ageing. Deze was zeer onder de indruk van de aanpak. In vervolg daarop onderzocht promovendus Paul van de Vijver van dat instituut de groep. Hij constateerde dat geregelde deelnemers aantoonbaar fitter, slanker, gezonder en minder eenzaam zijn. Hij onderzocht met name ook de oorzaak van het lage uitvalspercentage en hoe het altijd buiten bewegen werd ervaren. De resultaten werden gepubliceerd in het internationale wetenschappelijk tijdschrift 'Translational Behavioral Medicine'. Daarmee kwam de (inter-)nationale belangstelling op gang. De NRC publiceerde onlangs een succesverhaal over Achterhoekse ouderen die in de vrieskou op de 'buuk' op de grond moeten liggen om te 'planken'. Om te testen of de FreeWheel-aanpak ook werkt in de stad is in Leiden een soortgelijke club opgericht. Ook daar functioneert het, er zijn daar al twee clubs bijgekomen. Ook in Den Haag gaat de eerste van start. Er komen steeds meer aanvragen van geïnteresseerde burgers en sportclubs. Gemeentelijke delegaties uit Doetinchem, Hengelo (O) en Breda komen binnenkort kijken.


 Foto: Reinier Kroesen


Maar de Stichting FreeWheel is daarmee nog niet tevreden. Wielens: "Er kan zoveel meer voor senioren. We brainstormen in het bestuur over de heroprichting van de FreeWheel Leonardo Club en beweegactiviteiten voor senioren met beperkingen. Samen met KBO-Senioren Belang Ulft werken we aan een nieuwe activiteitenclub en pogen alsnog een Integraal Preventief Gezondheidscentrum van de grond te krijgen. De Blenk staat al twee jaar te verpieteren, maar de binnenkort vrijkomende VMBO school de Wesenthorst biedt ons een nieuwe mogelijkheid. Daarin kunnen als extra circa vijftig appartementen worden ingericht. De gemeente moet dan dit keer wel mee willen werken. Preventieve gezondheidszorg voor senioren was de laatste vier jaar niet belangrijk, maar hopelijk is er bij de politieke partijen inmiddels sprake van voortschrijdend inzicht in deze. Senioren en andere Freewheelers die mee willen denken over deze nieuwe initiatieven, nieuwe trainers en nieuwe leden zijn zeer welkom."


stichtingfreewheel@hotmail.com

Meer berichten