Eindelijk gelukt; Ronald Salemink vormt samen met Marga het koningspaar. Foto: PR
Eindelijk gelukt; Ronald Salemink vormt samen met Marga het koningspaar. Foto: PR (Foto: )

Ronald Salemink schutterskoning Wals Wieken Milt

WIEKEN – De Wiekense kermis, bekend om de grote saamhorigheid en perfecte sfeer is ook dit jaar weer goed verlopen. Traditiegetrouw is er op maandag 2 juli in Wieken gestreden om het koningschap tijdens de jaarlijkse kermis van Schuttersgilde Wals Wieken Milt.

Door Walter Hobelman

Nadat wethouder Janine Kock het eerste schot loste, kon het koningsschieten beginnen. Eerst waren alle leden twee keer aan de beurt om op de verschillende onderdelen van de vogel te schieten. Voor de romp -en dus voor het koningschap- konden de leden zich opgeven. Er werd door zes mensen gestreden om de romp naar beneden te halen. In deze spannende wedstrijd werd met het 164ste schot de romp er afgeschoten door Ronald Salemink, die daarmee de nieuwe schutterskoning is geworden voor het jaar 2018/2019. "De nieuwe koning was door het dolle heen. Na 36 jaar lukte het hem eindelijk om de felbegeerde titel in de wacht te slepen", aldus Eddy Meijer, voorzitter van de schutterij Wals Wieken Milt. "Zijn vrouw Marga zal hem het komende jaar bijstaan met concoursen en andere gelegenheden", voegt hij daar aan toe. Tijdens de officiële inhuldiging in de tent waar het gehele gilde het kersverse koningspaar een vendelhulde bracht, werd de koningsketen overgedragen van de oude koning Robbin Haverdil naar de nieuwe koning Salemink.
De Wiekense kermis is ieder jaar een groots opgezet tentfeest, waar saamhorigheid hoog in het vaandel staat. Zo werd de kermis op dinsdagavond afgesloten met het keizersschieten. "Hier mogen alle oud-koningen aan deelnemen om zo voor een jaar keizer te zijn zonder verdere verplichtingen", legt Meijer uit. Dit jaar viel deze eer te beurt aan Jozef Giesen. Eerder op de dag wist Roel Ebbers de titel van jeugdkoning op te eisen.


Komst crematorium ligt gevoelig

ETTEN/AALTEN - "Niemand zit te wachten op een crematorium of uitvaartcentrum in de directe nabijheid. Dat begrijp ik best. Maar érgens zijn voorzieningen als deze toch wel nodig. De dood hoort bij het leven. En iedereen krijgt er een keer mee te maken. Het is ons vak om dan op gepaste wijze ruimte te bieden om afscheid van dierbaren te nemen en daarbij rekening te houden met de omwonenden", aldus 'GUV uitvaartzorg Achterhoek' directeur Bert van Asselt.

Door Walter Hobelman

Van Asselt reageert op de onrust die bij een aantal buurtbewoners leeft nu de plannen om een crematorium te bouwen aan de Zeddamseweg in Etten concreter worden. "De informatieavond van afgelopen woensdag was nuttig en ik denk dat we daar eerlijk en open met elkaar in gesprek zijn geweest. Dat niet iedereen blij is met de plannen begrijp ik heel goed. Anderzijds ben ik zelf al in 2016 de buurt rond geweest en heb persoonlijk een brief met uitleg over het plan overhandigd. Daar is destijds nauwelijks op gereageerd. Dat nieuwe bewoners deze informatie onthouden is door de vorige bewoners kan niet op het bordje van de GUV worden geschoven", vindt de directeur. "Overigens is slechts een klein deel van de omwonenden bezorgd en hoor ik ook andere geluiden."
De uitvaartondernemer heeft de leegstaande woning aan de Zeddamseweg 17 in Etten gekocht en is van plan op die locatie een crematorium te bouwen. "Er is behoefte aan een crematorium in deze omgeving. Alle haalbaarheidsonderzoeken bevestigen dat. Het aantal crematies neemt toe in deze regio en er dreigt in de toekomst onvoldoende capaciteit om op een respectvolle en waardige manier afscheid te nemen van een dierbare. We moeten het niet willen met elkaar dat het laatste afscheid als spoedklus moet worden uitgevoerd. Dat verdient niemand."
Door een kleinschalig crematorium te bouwen verwacht de uitvaartorganisatie invulling te geven aan een menswaardig afscheid. "We hebben het woensdagavond nogmaals benadrukt en het staat ook in het ontwerpbestemmingsplan; we gaan hier gemiddeld twee met een maximum van drie crematies per dag verzorgen. Niemand hoeft bang te zijn dat dat anders wordt", zegt Van Asselt. "Wij zijn er niet voor om geld te verdienen aan de dood. Het doel van onze stichting (sinds 1912 inmiddels) is nog steeds ongewijzigd namelijk: een waardig afscheid bieden tegen het laagst mogelijke tarief."
De komende vier weken ligt een voorontwerpbestemmingsplan ter inzage voor iedereen, Daarnaast zijn er tijdens de informatieavond veel vragen gesteld, aandachtspunten benoemd en ook die worden allemaal bekeken en eventueel opgenomen in het definitieve bestemmingsplan. "De verkeersveiligheid is bijvoorbeeld voor een aantal mensen een zorg. Maar zoals in het huidige plan te lezen is gaan we daar een goede oplossing voor bieden. De provincie, die over de verkeerssituatie ter plaatse gaat, heeft onze plannen goedgekeurd. Maar mochten er nog goede opties boven tafel komen dan ben ik de laatste die daar niets mee wil doen", aldus Van Asselt. "Dat geldt trouwens voor alles. Alle betrokken instanties die iets over dit plan moeten vinden hebben het goedgekeurd. Als GUV zijn wij echter best bereid om met wensen van omwonenden rekening te houden, ook al zouden die aanpassingen ons extra geld kosten. Daarbij vind ik dan wel dat dit in een sfeer van 'geven en nemen' moet verlopen."
Als alles volgens plan wordt uitgevoerd komt het crematorium met de benodigde ruimten als ontvangstkamer, aula, afscheidsruimte en afleg- en opbaarruimte veertig meter van de weg af te liggen. Voor het gebouw wordt een parkeerplaats aangelegd met ruimte voor ongeveer honderd auto's. "De extra lange en brede in- en uitrit zorgt ervoor dat men zonder extra verkeershinder van de weg de parkeerplaats op kan komen. Van een grote rouwstoet is bij crematies nooit sprake", legt Van Asselt uit.
Zoals gemeld ligt het plan vier weken ter inzage en is een infoavond gehouden. Na die vier weken wordt een eindverslag opgesteld met eventuele aanpassing naar aanleiding van het voorontwerpbestemmingsplan. Het uiteindelijke bestemmingsplan wordt daarna ook weer ter inzage gegeven. Als alles voorspoedig verloopt verwacht Van Asselt dat het crematorium eind 2019 in gebruik kan worden genomen.

Meer berichten