Foto: Frank Vinkenvleugel
Foto: Frank Vinkenvleugel

Blauwalg in Scholtenhof

ETTEN - De provincie waarschuwt voor de aanwezigheid van blauwalgen in recreatieplas Scholtenhof te Etten.

Uit recente metingen van waterschap Rijn en IJssel is gebleken dat er verhoogde concentraties potentieel toxische blauwalgen zijn aangetroffen in het zwemwater. Hierdoor is er een risico op gezondheidsklachten.
Onder invloed van wind kan er ophoping van de blauwalgen plaatsvinden in een gedeelte van het zwemwater. Dan ontstaat een groene of groenblauwe olieachtige laag die op het water drijft. Er wordt voor gewaarschuwd om niet door deze drijflaag heen te zwemmen en er geen kinderen in te laten spelen.
Actuele informatie over de zwemwaterkwaliteit staat op www.zwemwater.nl en op de teletekstpagina van Omroep Gelderland (pagina 390 en verder). Met klachten over het zwemwater kan men terecht bij het Provincieloket, tel. 026-359 99 99 of provincieloket@gelderland.nl.
 

Meer berichten