Frank Daamen gebouw, waarin voorheen onder meer het ISWI was gevestigd. Foto: Walter Hobelman
Frank Daamen gebouw, waarin voorheen onder meer het ISWI was gevestigd. Foto: Walter Hobelman (Foto: )

Gemeente Oude IJsselstreek wil Frank Daamen-gebouw kopen

GENDRINGEN - In tegenstelling tot wat in de nota 'gemeentelijk (maatschappelijk) vastgoed' is vastgesteld in juni 2017, legt het college van B&W van gemeente Oude IJsselstreek een voorstel aan de gemeenteraad voor om daar bij uitzondering van af te wijken. De reden is dat het college het Frank Daamen-gebouw wil kopen om een 'startup-omgeving' te creëren voor smart industry. De gemeenteraad wordt gevraagd met het voorstel in te stemmen en een krediet van 1,3 miljoen euro beschikbaar te stellen voor de aankoop.

Door Walter Hobelman

Het gebouw aan de Frank Daamenstraat in Ulft, dat bij velen bekend staat als het ISWI gebouw, staat momenteel leeg en de gemeente is op dit moment huurder van het pand zonder er feitelijk gebruik van te maken. Er zijn veel partijen geweest die zich op de locatie willen vestigen of het pand willen gebruiken, maar gezien de omvang van het gebouw en de daarmee gepaard gaande waarde is het nooit tot iets concreets gekomen. Er doet zich nu echter een bijzondere situatie voor, waardoor de gemeente eigenaar van het pand zou kunnen worden.
De ondernemers in het ondernemerscentrum 'IJzersterk ondernemen' dat gevestigd is in het oude Rabobankgebouw in Gendringen moeten namelijk noodgedwongen verhuizen. Het pand is verkocht aan een onbekende zorgondernemer en die is vanaf 1 oktober de nieuwe eigenaar. In goed onderling overleg is besloten dat de ondernemers van 'IJzersterk ondernemen' in Gendringen in elk geval tot en met 2020 in het Frank Daamen-gebouw in Ulft terecht kunnen, los van alle andere plannen.
De gemeente gaat in de komende tijd onderzoeken op welke wijze er een goede invulling aan het pand is te geven en denkt hierbij aan een 'start-up-omgeving voor de smart industry'. Het is de wens van de gemeente en organisaties als de VIV, IBOIJ, VNO-NCW en het regionaal centrum voor technologie om jonge, startende ondernemers hiervoor de ruimte te bieden. Smart industry is een belangrijke bedrijfstak waarmee Oude IJsselstreek al jarenlang onderscheidend is. Mogelijkheden bieden voor (startende) ondernemers om dit nog verder uit te bouwen zijn daarom zeker het onderzoeken waard. Het is zelfs mogelijk dat ook IJzersterk Ondernemen voor langere tijd huurder wordt waardoor een inspirerend bedrijvencentrum kan ontstaan. Daarnaast blijft een markant gebouw behouden voor Ulft en geeft het een impuls aan het DRU Industriepark.
Er zijn dus voldoende redenen te noemen waarom het voorstel omgezet kan worden in een besluit. Er zijn echter ook nog voldoende kanttekeningen te lezen in het college voorstel die een positief besluit kunnen dwarsbomen. Zo is er bijvoorbeeld nog geen kant en klaar plan voor de invulling en moet er nog veel worden uitgewerkt. Daarnaast wordt de gemeente verantwoordelijk voor beheer en onderhoud van het pand en past de aankoop niet binnen de opgave voor het afstoten van gemeentelijk vastgoed. De financiële dekking is ook nog wankel en wordt pas beter op het moment dat een eventuele start-up centrum ook daadwerkelijk functioneert en er partijen zijn gevonden die zich daarin willen vestigen.
De vraag is natuurlijk wel of de financiële dekking verantwoord is aangezien de gemeentekas niet overdadig gevuld is en de benodigde 1,3 miljoen niet was begroot. Het bedrag moet komen uit de 'vrijval van de huurverplichting' (486.000 euro) en verder verwacht het college 'op basis van de huidige inzichten' ongeveer 5 ton over te houden op de gemeente-exploitatie van 2018. De rest wordt gefinancierd 'uit het normale banksaldo' zo is in het voorstel te lezen. Er hoeft dus geen extra langlopende lening te worden opgenomen.
Het collegevoorstel wordt op 17 september besproken in de raadscommissie Algemene zaken Financiën en Economie (AFE). Op 27 september neemt de gemeenteraad dan een besluit. Als dit positief uitvalt kan de juridische levering op 1 oktober worden afgewikkeld bij de notaris.

Meer berichten