Peter van de Wardt, Rens Hasselman, Kor Datema en Hetty Wolf (vlnr) bij de start van de actie rond laaggeletterdheid. Foto: Walter Hobelman
Peter van de Wardt, Rens Hasselman, Kor Datema en Hetty Wolf (vlnr) bij de start van de actie rond laaggeletterdheid. Foto: Walter Hobelman

Gemeentebrede actie rond laaggeletterdheid

ULFT - Met het neerleggen van een 'Kunt u dit lezen?' deurmat bij de Mini Manna Markt in Ulft heeft wethouder Peter van de Wardt samen met Hetty Wolf (directeur van de Achterhoekse Poort bibliotheken) de aftrap gegeven voor een campagne rond laaggeletterdheid. "Een langlopende campagne, want de aandacht rond laaggeletterdheid verdient voortdurend onze aandacht", aldus de wethouder.

Door Walter Hobelman

Onderzoek wijst uit dat één op de negen Nederlanders niet goed kan lezen en schrijven. Daarmee mist men belangrijke vaardigheden om goed mee te kunnen draaien in de maatschappij. "Vroeger ging laaggeletterdheid vooral om schrijf- en leesvaardigheden. Maar we merken dat de groep laaggeletterden vaak ook tegen problemen aanloopt rond digitale vaardigheden. Ook dat is onderdeel van deze campagne", legt de wethouder uit.
De wethouder en bibliotheek directeur zijn blij met de brede samenwerking binnen deze campagne. "Wijkhuizen, de taalhuizen, consultatiebureaus, de Mini Manna Markt, huisartsenpraktijken, de bibliotheken, samen gaan we de laaggeletterdheid aanpakken", aldus Van de Wardt. Ook de scholen spelen een rol.
"Laaggeletterdheid wordt vaak goed verborgen uit schaamte", vertelt Kor Datema, voorzitter van het 'platform werk & inkomen' dat ook meewerkt aan de campagne. "Mensen zijn creatief om hun laaggeletterdheid te verbergen door bijvoorbeeld te zeggen: "ik heb mijn leesbril niet bij me, geef het formulier maar even mee, dan vul ik het thuis wel in." Met dergelijke smoesjes kan men zich soms jarenlang redden, maar het is niet de oplossing voor het probleem."
Het gaat niet alleen om allochtonen benadrukken de initiatiefnemers. "Zeker niet, ook onder allochtone inwoners komt laaggeletterdheid voor", vertelt Datema. En laaggeletterdheid kan ook allerlei oorzaken hebben. Zo vertelt Rens Hasselman, vrijwilliger bij de mini manna markt dat hij door een hersenbloeding minder goed kon lezen en schrijven. "Het gaat nu gelukkig beter, maar ik heb er wel last van gehad. Lingo heeft mij bijvoorbeeld erg goed geholpen om weer beter met taal om te kunnen gaan."
Goede taalvaardigheden zijn belangrijk om in de samenleving te kunnen functioneren. "Bedrijven vragen om taalvaardige mensen. Zes procent van alle werkenden is echter laaggeletterd en heeft dus een achterstand bij sollicitaties. Twintig procent van de 55 plussers heeft moeite met lezen en schrijven of mist digitale vaardigheden. Dat maakt mensen kwetsbaar, want als je je post niet leest omdat je dat niet kan of niet weet hoe je digitaal kan bankieren of zo loop je de kans dat er ook andere problemen ontstaan, zoals schulden."
Daarom is het nodig om aandacht te geven aan laaggeletterdheid. "En tot nu toe deden de verschillende organisaties allemaal een beetje voor zichzelf. Er was te weinig overleg en men werkt dan al snel langs elkaar heen. Nu we onze kennis en kracht gebundeld hebben kunnen we effectievere slagen maken", aldus Datema.
De komende tijd wordt in elke kern, dorp en stad in de gemeente een informatie bijeenkomst georganiseerd rond laaggeletterdheid. Aan de hand van een informatief filmpje, verhalen van ervaringsdeskundigen en het onderwijs, wordt inzicht gegeven rond het thema. "Ook gaan we tijdens die bijeenkomsten met elkaar in gesprek over hoe we de samenwerking kunnen versterken. Ons gezamenlijke doel is laaggeletterdheid verder terug te dringen en het 'digitaal vaardig zijn' te stimuleren", aldus Hetty Wolf. De bibliotheken functioneren als meldpunt en informatieplaats over de campagne.

Meer berichten