Foto: Henk van Raaij

'Politiek mag lekker ruig zijn zolang het om de inhoud gaat'

GENDRINGEN - Een burgemeester die actief bezig is met social media is een zegen voor een journalist. Burgemeester Otwin van Dijk zette onlangs een bericht op Facebook over een boek dat hij had gelezen. Daarin wordt beschreven 'dat het beter met de wereld gaat dan we denken'. Naar aanleiding van een door mij geplaatste reactie hierop krijg ik aan het begin van het interview het boek 'te leen' van de burgemeester. En tijdens ons gesprek komt het boek regelmatig ter sprake.

Door Walter Hobelman

Het bewuste boek heeft als titel: 'Feitenkennis; 10 redenen waarom we een verkeerd beeld van de wereld hebben en waarom het beter gaat dan je denkt.' Als ras-optimist is Van Dijk blij met wat hij heeft gelezen. "De wereld staat er een stuk beter voor dan we denken, dat stemt mij positief", aldus de burgemeester. "Overigens is het natuurlijk niet zo dat er dus niets meer te doen is, er is nog genoeg werk aan de wereld. Angst is een slechte raadgever, hoop is een stimulans om energie te steken in dingen die er toe doen. Dat geldt voor de wereld in het grote geheel en ook voor onze gemeente Oude IJsselstreek." Van Dijk verklapt dat hij al jarenlang letterlijk zijn handen uit de mouwen steekt om van betekenis te zijn. "Ik heb vrijwel altijd overhemden met opgerolde mouwen, deels vanuit praktisch oogpunt, maar ook om een statement te maken. Klagen helpt niet, als je vindt dat iets niet klopt, dóe er dan wat aan", legt hij uit. Van Dijk brengt hier wel een nuance bij aan. "Niet iedereen is in staat om dat te doen, maar je kiest nog wel steeds zelf hoe je met je omstandigheden omgaat."

De burgemeester is van mening dat 2018 overwegend een mooi jaar is geweest. Het 'Asterix gebiedje' zoals hij vorig jaar de gemeente omschreef, heeft dit jaar laten zien een eigenwijze gemeente te zijn waarin elk dorpje en de stad zich op eigen wijze onderscheidt. "Neem nou de opening van de verbouwde moskee, eind december, in Terborg. In menige stad in het land zou dit met veel gedoe gepaard gaan. In Terborg niet. Daar vieren we samen feest. Samen de verantwoording dragen voor wat er in en rond de moskee gebeurt, dat was de positieve boodschap die ik mee naar huis nam."

Helden
Van Dijk, die dit jaar naar eigen zeggen "minder heeft gezapt en meer heeft gelezen", kijkt ook met trots terug op de lokale helden. "Dat begon al in januari, toen er bij ons thuis een briefje op de deurmat lag van Fien Snelting uit Megchelen die als 12 jarige puber haar bezorgdheid uitsprak over zwerfafval. En dat 'we' - en daar mee bedoelde zij zichzelf en mij- daar iets aan moesten doen. Inmiddels is de boodschap en de aanpak van Fien zo bekend geworden dat ze zelfs is uitgeroepen tot beste wereldverbeteraar van Nederland." Andere helden zijn volgens Van Dijk alle deelnemers en vrijwilligers die bij de SamenLoop voor Hoop betrokken zijn geweest. "De hele zomer schijnt de zon en hebben we hoge temperaturen en uitgerekend het weekend van de Samenloop komt het water met bakken uit de lucht en is het koud. En toch deed dat aan de stemming en sfeer niets af. Het was hartverwarmend."

Lokale Politiek
Het jaar 2018 is ook het jaar geweest van de gemeenteraadsverkiezingen. "Geen enorme aardverschuivingen, wel veel nieuwe gezichten", vat Van Dijk samen. Hij is blij met de manier waarop het college en de gemeenteraad samenwerken. "Het is even wennen maar ik zie een stijgende lijn." Die positieve lijn is volgens Van Dijk tijdens de discussie over het Almende College wel even onderbroken. "Ik ben een voorstander van lekker ruige politiek en stevige debatten. Maar dan moet het wel gaan over de inhoud en niet over mensen. En dat ging toen niet helemaal lekker", kijkt Van Dijk terug. "Laat die Almende-discussie een les zijn voor iedereen", klinkt het waarschuwend.

Drugsbeleid
Een waarschuwing heeft de burgemeester ook voor de inwoners die denken dat ze met het kweken van wiet, het dealen van drugs en alles wat daarbij hoort in Oude IJsselstreek rustig hun gang kunnen gaan. "De lijn die we dit jaar hebben ingezet om de drugsproblematiek hard aan te pakken gaan we in 2019 zo mogelijk nog steviger doorzetten. Ik twijfel er geen moment over om woningen of panden van waaruit drugs verhandeld wordt voor drie maanden te sluiten. Drugs is rommel en dat willen we hier niet. We gaan hier flink mee aan de slag.We hebben een aantal situaties op de radar en als het nodig is grijpen we in."

Naar buiten
De burgemeester geniet van zijn werk. "Ik ben ooit de politiek ingegaan om mee te werken aan veranderingen. Dat kwam mede door het ongeluk dat mij overkwam en de onlogische oplossingen die mij bijvoorbeeld werden aangedragen door overheidsinstanties." De 'systeemwereld' zoals Van Dijk dat noemt zorgde én zorgt nog steeds voor een kloof tussen politiek en (overheid)instanties enerzijds en 'de gewone man' anderzijds. "Die kloof is er helaas nog steeds. Wat ik wil is zoeken naar bruggetjes waarmee we die kloof kunnen overbruggen. Dat is ook de nieuwe werkwijze hier in het gemeentehuis. We gaan veel meer van buiten naar binnen werken. Je kan als ambtenaar een brief sturen met daarin het antwoord op de vraag van een inwoner, maar je kan bij wijze van spreken ook op je fiets stappen en de boodschap even persoonlijk gaan brengen. Ik heb het hier intern ook gezegd: 'Stel je kwetsbaar op, stap uit je beveiligde zone en ga er op af'. Op die manier is de kloof in elk geval te verkleinen."

Wiebelbestuurders
"Democratie is meer dan de helft plus één", vindt Van Dijk. "Het is geen stem-mechanisme, maar een mentaliteit. Daar hoort compromissen sluiten bij. Nog belangrijker vind ik dat je je eigen normen, waarden en hart volgt, ook als je daarmee tegen de stroom in lijkt te gaan. Ik heb een hekel aan wiebelbestuurders die zich laten leiden door 'de meerderheid'. Ik vind het belangrijk om goed uit te leggen waaróm ik dingen belangrijk vind en die houding verwacht ik ook van de mensen met wie ik samenwerk. Wij gaan in Oude IJsselstreek voor een inclusieve samenleving. Gelukkig gaat de acceptatie van gehandicapten en dementerende ouderen steeds beter. Maar met name bij GGZ-mensen en (in sommige delen van Nederland) migranten is dat nog wel ingewikkelder. We hebben het dan wel over mensen. En sommigen daarvan zitten aan de rafelrand van de samenleving. Iedereen is waardevol en met elkaar moeten we zoeken naar passende oplossingen voor mensen met een beperking, in welk opzicht dat dan ook kan zijn."

Verbinden Voor 2019 verwacht de burgemeester dat alle kernen in de gemeente zich verder blijven ontwikkelen. "Men weet elkaar plaatselijk al goed te vinden en in elke kern, dorp of stad zijn mooie initiatieven ontstaan. Het zou mooi zijn als de volgende stap dan is om de verbinding te verstevigen met de omliggende kernen. Kijk naar het Oosterlicht dat nu vanuit negen plaatsen te zien is. De eerste dagen schenen de stralen nog een beetje zoekend omhoog, dat veranderde voor kerst en de stralen raakten elkaar. Zo zie ik ook de toekomst van onze mooie gemeente voor me. En zo zitten onze inwoners ook in elkaar. Als het er op aankomt dan weten we elkaar te vinden."

"In feite is het, zoals we aan het begin van ons gesprek al ontdekten", concludeert Van Dijk. "Het gaat vaak al beter dan dat we denken."

Meer berichten