Het pand van Laborijn aan de Terborgseweg in Doetinchem. Foto: Bert Vinkenborg
Het pand van Laborijn aan de Terborgseweg in Doetinchem. Foto: Bert Vinkenborg (Foto: )

Doetinchem doet geen eigen onderzoek naar klachten over Laborijn

DOETINCHEM - Na een soms fel debat tussen wethouder Jorik Huizinga en woordvoerders van de oppositie besluit de raad op donderdag 28 februari dat er geen eigen onderzoek komt naar de handelwijze van Laborijn tegenover cliënten. Het rumoer over de manier waarop Laborijn met zijn klanten omgaat haalde zelfs de landelijke pers en vragensteller Hans Boerwinkel (SP) meldt dat hij via de social media nog dagelijks reacties ontvangt. Die komen niet alleen van cliënten maar ook van professionals en van begeleiders. Volgens Boerwinkel heerst er bij Laborijn een angstcultuur waardoor men uit angst voor de gevolgen alleen anoniem meldingen durft te doen. Bij een onderzoek in opdracht van Laborijn zou die anonimiteit niet voldoende gewaarborgd zijn. De woordvoerders van de oppositiefracties menen dat klagers die zich tegenover hen wel uiten dat niet zullen doen bij een onderzoeksbureau dat namens Laborijn optreedt.

Door Bert Vinkenborg

Laborijn is het samenwerkingsverband van de gemeenten Doetinchem, Oude IJsselstreek en Aalten dat uitkeringsaanvragen beoordeelt en mensen naar werk begeleidt voor deze drie deelnemende gemeenten. Tezamen gaat het om zo'n 2700 mensen met een bijstandsuitkering. In totaal gaat het volgens de wethouder echter om wel 10.000 klantencontacten. Huizinga: "Het is logisch dat het dan soms niet goed gaat." Vragensteller Hans Boerwinkel ziet dat anders: "Er zit een gat tussen uw en mijn beleving. De mensen met een uitkering zijn doodsbang. Het is dan ook geen wonder dat er betrekkelijk weinig klachten worden geregistreerd." Volgens Laborijn zou het om 30 tot 40 klachten gaan; volgens Boerwinkel om meer dan 100.
Wethouder Jorik Huizinga is niet alleen lid van het college van B&W maar heeft ook namens Doetinchem als voorzitter zitting in het dagelijks bestuur van Laborijn en bevindt zich daardoor in een lastige positie. Volgt hij de raad als die besluit een eigen onderzoek in te stellen of houdt hij vast aan het al aangekondigde onderzoek door een onafhankelijk bureau namens Laborijn?
De raad van de gemeente Oude IJsselstreek heeft inmiddels besloten wel een eigen onderzoek in te stellen. De spagaat binnen het bestuur van Laborijn wordt daarmee zichtbaar. In het bestuur zijn de drie deelnemende gemeenten vertegenwoordigd. Bij verschillende opstellingen en besluiten van de gemeenteraden kan dat tot een conflict leiden.
Huizinga zegt toe dat als uit het al ingezette onderzoek blijkt dat er reden voor is hij dan bij de raad terug zal komen. Hij heeft vertrouwen in het onderzoeksbureau.
Steven Kroon (PvdA) over de Rooie Vrouwen Oude IJsselstreek die het conflict in de openbaarheid hebben gebracht: "De Rooie Vrouwen willen niet in gesprek met het dagelijks bestuur van Laborijn maar met de cliënten." De actie die Laborijn nu genomen heeft noemt hij "Paniekvoetbal".
Wethouder Huizinga wijkt geen duimbreed en blijft bij zijn standpunt "Wij willen een duidelijk, eerlijk en extern onderzoek. Wij zullen de raad daarover informeren. Wij doen dit zeker niet voor de vorm. Wel moeten we reëel zijn over het aantal klachten en ons realiseren dat we nooit naar nul klachten zullen gaan. Ik sta voor Laborijn, ik sta voor de inwoners van deze gemeente en ik vraag uw vertrouwen."
Na een heen en weer golvend debat verharden de standpunten zich nog verder. In de door de SP, PvdA, Lokaal Belang Doetinchem en de Partij voor Lokaal Maatwerk ingediende motie wordt het college gevraagd om in de volgende raadsvergadering te komen met een voorstel de werkwijze van Laborijn in opdracht van de raad door een extern onafhankelijk bureau te laten onderzoeken.
Als de motie in stemming komt stemmen alleen de indieners voor en haalt het de eindstreep niet.

Meer berichten