Foto:

Presentatie inventaris archief Huis Landfort

DOETINCHEM/MEGCHELEN - Op donderdag 28 maart, aanvang 14.00 uur vindt in samenwerking met de stichting Erfgoed Landfort de presentatie plaats van de inventaris van het archief van Huis Landfort.

De inventaris van het archief van Huis Landfort te Megchelen bij Gendringen (gemeente Oude IJsselstreek) is onlangs afgerond. Het archief is gevormd door Johann Albert Luyken en diens nazaten, die Huis Landfort vanaf 1823 bewoonden. Het is recentelijk aan het Erfgoedcentrum geschonken door mevrouw Maria Luyken-Henke, weduwe van Albert Luyken. Albert Luyken was de vierde en laatste generatie Luyken op Landfort. Hij verkocht Landfort in 1970 aan Stichting Het Geldersch Landschap. Het Luyken-archief is rijk geschakeerd. Het bevat veel informatie over de bewoners en de veranderingen aan huis en buitenplaats vanaf 1823. Persoonlijke bescheiden als dagboeken, reisverslagen en brieven tonen het leven van deze welgestelde Duits-Nederlandse familie.

Sinds 2017 is de stichting Erfgoed Landfort (sEL) eigenaar van het landhuis en het omringende terrein. De stichting restaureert, renoveert en revitaliseert Huis Landfort en zal hier tevens een nationaal centrum voor de Nederlandse buitenplaatscultuur vestigen. In 2018 is gestart met het herstel van het landschapspark volgens het oorspronkelijke ontwerp van Johan David Zocher jr. De restauratie van het in- en exterieur van het landhuis, inclusief de herbouw van het koetshuis en het herstel van een fruitmuur in de opnieuw aan te leggen moestuin, begint dit voorjaar en zal vermoedelijk medio 2021 zijn afgerond. Park en moestuin zullen op termijn open worden gesteld; het landhuis zal enkel op aanvraag kunnen worden bezichtigd.

Programma
Om 13.30 uur is de ontvangst met koffie/thee, waarna om 14.00 uur het welkomstwoord volgt door Femia Siero, directeur Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers. Daarna vertelt kunsthistoricus René W.Chr. Dessing, directeur sEL over Verleden en toekomst van Huis Landfort, gevolgd door een vertoning van oude filmbeelden van Huis Landfort en een toelichting op de inventaris door Peter Bresser, archivaris Erfgoedcentrum Achterhoek en
Liemers. Om 15.15 uur volgt de afsluiting van de bijeenkomst met een drankje.
Vanaf 28 maart is de inventaris van het Luyken-archief op Landfort (SARA 0742) te raadplegen op www.ecal.nu. Vanaf 29 maart is het archief in de studiezaal in te zien. Voor meer informatie over sEL, zie www.erfgoedlandfort.nl.

Geïnteresseerden zijn van harte welkom. Men kan zich tot 26 maart opgeven via info@ecal.nu of 0314-787078. De bijeenkomst is in Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers, Brewinczaal (eerste verdieping), IJsselkade 13, in Doetinchem.

Meer berichten