De leerlingen zaaien bloemen in. Foto: PR
De leerlingen zaaien bloemen in. Foto: PR (Foto: )

Ulftse kinderen helpen bijen en vlinders

ULFT - Op de eerste lentedag hadden 23 kinderen uit groep 8 van de Mariaschool in Ulft een prettige verrassing voor wilde bijen en vlinders. Op die fraaie donderdag 21 maart zaaiden zij een bloemenmengsel op het terrein van Waterschap Rijn en IJssel naast de Oude IJssel. Heemraad Frank Wissink was aanwezig bij de actie en was blij met de hulp van de kinderen.

Het inzaaien gebeurde in groepjes van drie. Het bloemenmengsel bestaat vooral uit tweejarigen en daarnaast vaste planten, zoals duizendblad, rode klaver, boerenwormkruid, korenbloem en veldlathyrus. Ook zijn enkele eenjarige soorten toegevoegd voor een bloemrijk aspect ook in het eerste jaar. Na het zaaien harkten de kinderen het bloemenzaad in de aarde.
Het waterschap wil meer inheemse beplanting voor wilde bijen en vlinders aanleggen. Ulft is een proeflocatie, net als Giesbeek waar 39 schoolkinderen al op 11 maart een waterschapsterrein inzaaiden, naast gemaal De Liemers.
Vrijwilligers van IVN Oude IJsselstreek hebben de kinderen geholpen met het inzaaien. Zij gaan ook een les over wilde bijen verzorgen in de klas. In juni gaan de vrijwilligers en de kinderen nog een keer terug naar de terreinen om te monitoren wat er groeit, bloeit en rondvliegt aan bijen en vlinders. De kinderen hebben een bijenzoekkaart gekregen en een zakje bloemenzaad voor in hun eigen tuin.
De inzaaiactie met basisscholen is een samenwerking van het Waterschap Rijn en IJssel, lokale vrijwilligers en Stichting Landschapsbeheer Gelderland. Het komt voort uit de Green Deal Infranatuur die het Waterschap heeft ondertekend waarin de toezegging is opgenomen om meer biodiversiteit te ontwikkelen.

Meer berichten