De huiszwaluwentil (links) bij Engbergen. Foto: Reinier Kroesen
De huiszwaluwentil (links) bij Engbergen. Foto: Reinier Kroesen (Foto: )

'AirBNB' voor huiszwaluwen in Engbergen

Nieuwe broedgelegenheid biedt afnemende populatie toekomstperspectief

Door Reinier Kroesen

GENDRINGEN - Engbergen heeft een huiszwaluwtil. Deze alternatieve nestelmogelijkheid werd afgelopen week door wethouder Ria Ankersmit geopend. Het initiatief voor het zeshoekige beschutte afdak op een zes meter hoge paal kwam van natuurorganisatie Vereniging Agrarisch Landschap (VAL) Oude IJssel.

VAL Oude IJssel is in 2004 opgericht door burgers en agrariërs uit de gemeenten Oude IJsselstreek, Montferland en Doetinchem om het landschap en de natuur te beheren. Een florerende vereniging met als doelstelling natuur- en landschapswaarden te behouden en versterken. Die zelfopgelegde taken voeren ze uit met landbouwers uit het eigen werkgebied. Ze maken beheer- en inrichtingsplannen en verzorgen aanleg en onderhoud. Dat alles wordt gedaan voor zowel gemeenten, waterschappen, natuurorganisaties, als boer en burger.
In 2018 riepen de Vogelbescherming en Sovon Vogelonderzoek de huiszwaluw uit tot vogel van het jaar. Voor de VAL aanleiding tot zelfbouw van een huiszwaluwtil. Die is nu geplaatst aan het wandelpad richting Engbergen, ongeveer 150 meter achter Paardensportcentrum Diekshuus. Maandagochtend verrichtte mevrouw Ankersmit de opening door het informatiebord te onthullen. Dit gebeurde onder belangstelling van een groep van ruim dertig aanwezigen onder wie de ambtelijke bestuurders en sponsoren die het project mede mogelijk maakten. Behalve de wethouder kwam ook VAL-voorzitter Henry Steverink aan het woord.

Voorspoed
Mede-initiator Rob Geerts legde daarna het hoe en waarom uit van de til. Met de oude volkswijsheid 'Waar een zwaluw zijn nest bouwt zal voorspoed heersen en zal de bliksem niet inslaan' leidde hij zijn betoog in. Geerts: "Behalve de huiszwaluw kennen we de boerenzwaluw die graag broedt in stallen. De huiszwaluw is geen bedreigde vogelsoort, al is het aantal broedpaartjes sinds de jaren zeventig wel met tachtig procent afgenomen. Oorzaken zijn het gebrek aan huizen met witte dakoverstekken waar ze zo graag onder vertoeven. Maar, ook het gebrek aan modder in de buurt, om een nestkom te 'metselen'. Daarnaast is de insectenafname van invloed. De zwaluw is een heel nuttig dier, het vangt 9000 muggen en vliegen per dag."
"Er staan in Nederland 150 van dit type tillen maar daarvan zijn er slechts 21 bezet. We hebben echter goede hoop dat het in Engbergen wel gaat lukken. De voorwaarden zijn er. Een waterrijke omgeving met zandgrond, vee, mest, veel insecten en een vrije aanvliegroute, daarnaast zit hier al een kolonie. Een zeer geschikte locatie zo op een kruispunt van wandel- en fietspaden. In april komen de zwaluwen weer terug uit Afrika, we hopen dat ze dit onderkomen betrekken. Wat is er nu mooier dan in de zomer jonkies hun koppies uit het nest te zien steken, bedelend om voedsel? En dat je dat schouwspel van zo dichtbij kunt aanschouwen? Daartegenover hebben we twee authentieke houten telefoonpalen geplaatst met elektriciteitsdraad daartussen op porseleinen koppen. Zwaluwen gebruiken die heel graag als hangplek!"

Meer berichten