De kruising Sint Jorisplein. Foto: Miriam Szalata
De kruising Sint Jorisplein. Foto: Miriam Szalata (Foto: )

Nieuwe waarschuwingsborden bij gevaarlijk kruispunt Terborg

TERBORG - Gemeente Oude IJsselstreek plaatst bij het Sint Jorisplein in Terborg nieuwe waarschuwingsborden voor zowel automobilisten als fietsers. Het terugplaatsen van verkeerslichten op de kruising is volgens de gemeente niet mogelijk. Terborgs Belang vindt de voorgestelde maatregelen "niet afdoende, eerder magertjes'', laat voorzitter Els Bakker weten.

Door Miriam Szalata

De verkeerssituatie op en rond de kruising Sint Jorisplein houdt al geruime tijd de gemoederen bezig. De kruising wordt als onoverzichtelijk en gevaarlijk ervaren. De gemeente heeft in het verleden een aantal verbeteringen doorgevoerd. Zo is in 2015 de fietsoversteek verlegd, zodat afslaande automobilisten meer tijd en ruimte kregen om fietsers waar te nemen. Eerder al waren andere maatregelen genomen, zoals extra markering en bebording.
Desondanks zijn er geregeld (bijna-)aanrijdingen. Vorige week zaterdag moest een fietser naar het ziekenhuis nadat deze was aangereden door een afslaande automobilist die de fietser over het hoofd had gezien.

Vanuit Terborg wordt dan ook aangedrongen op verbeteringen. Op haar Facebook pagina schrijft de gemeente dat de mogelijkheden om nieuwe aanpassingen te doen, maar zeer beperkt zijn. 'Dit heeft te maken met de beschikbaar ruimte, maar ook met de ligging van de fietsroute.'
Hoewel de gemeente aangeeft dat weggebruikers zelf moeten blijven opletten, erkent ze ook dat, gelet op de complexe situatie en ongevallen, het van belang blijft verkeersdeelnemers te waarschuwen. Het plaatsen van borden zou de enige mogelijkheid zijn om weggebruikers te attenderen op de complexe kruising.

Verkeerslichten
In Terborg klinkt nogal eens de roep om de verkeerslichten terug te plaatsen die er stonden voor de opknapbeurt van het plein. Maar dat is volgens de gemeente niet mogelijk. De kruising is door het ontbreken van voorsorteerstroken niet meer geschikt voor verkeerslichten. Bovendien kunnen verkeerslichten weer leiden tot andere veiligheidsrisico's, zoals het door roodlicht rijden en kop-staart aanrijdingen.
Volgens de gemeente heeft ook Veilig Verkeer Nederland aangegeven verkeerslichten geen passende oplossing te vinden.
De lokale belangenorganisatie Terborgs Belang overlegt geregeld met de gemeente over het Jorisplein. "Voor ons, Terborgs Belang, is alles - dus ook de terugkeer van verkeerslichten- een optie als het maar bijdraagt aan de verkeersveiligheid van vooral de kwetsbaarste verkeersdeelnemers: voetgangers, fietsers en brom- en snorfietsers'', aldus Els Bakker.
Over de oplossing waar de gemeente nu mee komt: "Wij vinden de voorgestelde maatregelen niet afdoende eerder magertjes. Wij vinden dat welke maatregel dan ook onderzocht moet worden op effectiviteit. Als blijkt uit dat onderzoek, dat de maatregel niet werkt of onvoldoende, dat de gemeente dan vervolgstappen zet die leiden tot meer effect. En een betere bijdrage aan de verkeersveiligheid.''

Inloop
Inwoners van Terborg krijgen de gelegenheid aan de gemeente vragen te stellen over de verkeerssituatie op het Sint Jorisplein. Daarvoor houdt de gemeente op maandagavond 20 mei, voorafgaand aan de ledenvergadering van Terborgs Belang een inloopmoment. Tussen 18.00 en 19.00 uur kunnen Terborgenaren terecht in Grand Café Van der Eem.

Meer berichten