VDVV heeft protestbord laten maken en afgelopen week geplaatst aan begin Hoofdstraat.  Foto: PR Vereniging Dorpsbelangen Varsselder-Veldhunten
VDVV heeft protestbord laten maken en afgelopen week geplaatst aan begin Hoofdstraat. Foto: PR Vereniging Dorpsbelangen Varsselder-Veldhunten (Foto: )

Varsselderse petitie om wijziging ontsluitingsroute te voorkomen

Grote zorgen om de veiligheid, ook met fietssluis

VARSSELDER-VELDHUNTEN – De provincie Gelderland en gemeente Oude IJsselstreek zijn voornemens de Hoofdstraat vanaf de Oude IJsselweg (N817) af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer. In plaats daarvan wordt het dorp via de Varsselderseweg vanaf de kruising bij Landwinkel Luemes ontsloten. Geen veilig plan volgens Vereniging Dorpsbelangen Varsselder Veldhunten (VDVV). Ook een voorgestelde fietssluis wordt als onacceptabel gezien. De belangenvereniging is een petitie gestart om in gesprek te komen met voornamelijk de provincie.

Door Reinier Kroesen

Al een aantal jaren is VDVV op gezag van inwoners van Varsselder-Veldhunten bezig de plannen van gemeente en provincie voor de N817 aan te vechten. Op 13 maart werden die zorgen nogmaals kenbaar gemaakt bij de raadscommissie Fysieke Leefomgeving. De wethouder, Ria Ankersmit, zegde toe nogmaals met de provincie in gesprek te gaan. Tot verbazing van de dorpsbelangenvereniging kwam zij in een volgende commissievergadering, zonder enig overleg met de inwoners, met een optie voor een fietssluis ter hoogte van de oversteek bij de Hoofdstraat. Zij doelt daarbij op een sluis zoals die ook is geplaatst op de Kennedylaan in Doetinchem. VDVV vindt dit geen vergelijk, dat is een weg waar maximaal 50 kilometer mag worden gereden, op de Oude IJsselweg is 80 kilometer toegestaan. Daarnaast is dat type sluis niet geschikt voor bak- en rolstoelfietsen. VDVV ziet daar liever een tunnel of brug voor fietsers. Gesteld wordt dat die fietsersoversteek in de toekomst alleen maar drukker wordt als gevolg van de komst van het nieuwe Almende College, de samenwerking tussen de Oersprong en Pius X en de samenwerkingsverbanden tussen Ulftse Boys, GWVV en NVC. Steeds meer kwetsbare groepen zullen daar in de komende jaren regelmatig moeten oversteken voor sport of school, een probleem dat dus ook inwoners van de omliggende kernen aangaat.
Alhoewel de kruising bij Landwinkel Luemes wordt veranderd in een rotonde blijft de Varsselderseweg de gemoederen bezighouden en niet geschikt bevonden als ontsluitingsroute. Bestuurslid Joris ten Have van VDVV: "Die Varsseldersweg kent een brede diversiteit aan gebruikers, zoals recreatieve wandelaars van camping Slootermeer en Scholtenhof, fietsers, auto's, vrachtverkeer en (zwaar) landbouwverkeer. Scheiding van de kwetsbare groepen zou wenselijk zijn, de inrichting van de weg laat dit echter niet toe. Ook voorzien we een toename van bermongevallen. Aan één zijde van die weg staan de bomen dicht aan de rijbaan. Als er een menselijke fout wordt gemaakt leidt dat direct tot een botsincident. Op deze route zijn in het verleden al meerdere ongevallen geweest, helaas ook met dodelijke afloop. Al met al is in het gehele proces over ons gepraat maar (meestal) niet mét ons. We willen een constructief gesprek wat moet leiden tot een alternatief voor de huidige plannen. Het is dus wat ons betreft nu tijd voor actie! We willen bezwaar indienen. Ter ondersteuning daarvan zijn we een petitie gestart om de mening van alle belanghebbenden te horen en dat zijn dus niet alleen de dorpsbewoners!"


www.n817veiliginoverleg.petities.nl

Meer berichten