Pinksterviering in de Mauritiuskerk in Silvolde

SILVOLDE - Het thema van de pinksterviering op zondag 9 juni in de Mauritiuskerk in Silvolde is: In goede Geest elkaar verstaan. de viering begint om 10.00 uur.

Pinksteren is voor de christenen een feest vol symboliek en staat in het teken vuur en kracht, van passie en elkaar verstaan. De woorden vuur en kracht komen in de viering dikwijls terug in de verhalen, de gebeden en gezangen. Op welke wijze de komst van de geest heeft plaats gevonden is te lezen in het verhaal uit de handelingen van de apostelen. In de eerste passages vertellen dat er tijdens een bijeenkomst van de apostelen een hevige storm opstak en zij iets zagen dat op vuur leek dat in de vorm van vlammen die boven hun hoofden neerdaalden. Dit was de geest die hen heel veel kracht gaf. Kracht, die een klein groepje apostelen, die in angst en onzekerheid verkeerde en achter geblindeerde deuren en ramen zaten, uitgroeide tot een wereldkerk van nu. Voor het ontvangen van deze kracht, voor vuur passie, en warmte bidden aanwezigen in de viering maar doen dat ook dagelijks op andere plekken gebeden.
Het tweede verschijnsel uit de lezing is dat de apostel Petrus na het verschijnen van de geest, de ramen en deuren opende en een grote menigte toesprak over de geweldige dingen die Jezus in zijn leven gedaan heeft. De menigte bestond uit de mensen die op het geluid van de storm waren afgekomen. Zij kwamen vanuit verre streken en landen en spraken allemaal hun eigen taal. Maar het wonderlijke was dat ze allemaal zijn spreken verstonden. Welnu Pinksteren betekent voor de christenen van Nu een grote uitdaging om met passie de deuren open te gooien, oren open te zetten en de naaste leren te verstaan. Op die manier beleven mensen hun eigen 'Pinksterwonder'. Daar gaan aanwezigen in de dienst verder over nadenken.
Nadere bijzonderheden zijn te vinden op Facebook Mauritusgeloofsgemeenschap.

Meer berichten