Theo Menting bij de deur van de Sint Maartenkerk. Foto: Walter Hobelman
Theo Menting bij de deur van de Sint Maartenkerk. Foto: Walter Hobelman (Foto: )

'De kerk heeft nog steeds een goed verhaal'

Nieuwe dominee in Gendringen gelooft in samenwerking

Door Walter Hobelman

GENDRINGEN - De symboliek kan niet mooier zijn. Theo Menting, de nieuwe dominee van de Protestantse gemeente Gendringen-Bontebrug is zoon van een timmerman. Zondag 30 juni wordt hij bevestigd als predikant en verbonden aan de gemeente in Gendringen-Bontebrug. "Ik ben nu al verliefd op deze kerk", zegt de nieuwe dominee.

Theo Menting, geboren in Wehl, komt uit een katholiek nest. "Van huis uit ben ik opgevoed met het kerkelijke leven. Dat heeft een grote invloed gehad op mijn leven", aldus de dominee in de consistorie van de Sint Maartenkerk in Gendringen. "Ik was veel in de kerk te vinden. Als kleine jongen zong ik al in de mis en in het jongenskoor. Mijn moeder heeft wel eens gezegd: "In zijn vrije tijd gaat hij naar school." Muziek is een grote passie van Menting, die als opgroeiende jongere moest kiezen uit drie dromen. Priester worden óf dirigent óf acteur. Want ook de theaterwereld had een grote aantrekkingskracht.
De theologie won en Theo ging naar het seminarie Rolduc in Kerkrade. Menting studeerde ook in Utrecht en Nijmegen en ging een aantal maanden naar de Filippijnen. "Die reis heeft grote invloed gehad op mijn leven", vertelt hij. De vanzelfsprekendheid die we hier ervaren valt daar helemaal weg. Ik heb bittere armoede gezien, dat was heel heftig." Het bevestigt hem in zijn missie om te werken aan een wereld van gerechtigheid voor armen, weduwen, wezen en vreemdelingen. "Zorgen zoals Jezus deed", aldus de timmermanszoon. Menting komt terecht in het Dominicanenklooster in Huissen en verzorgde daar onder andere retraites. Inmiddels is Menting uit de orde getreden omdat hij verliefd werd en een relatie kreeg. "Ik moest de moeilijke keuze maken tussen het kloosterleven of een relatie en heb voor het laatste gekozen. En na zesentwintig jaar heb ik daar nog steeds geen spijt van", aldus Menting.

De 'overstap' naar de Protestantse kerk was het gevolg van de groeiende oecumenische openheid. "Door de vele gesprekken met theologen en vormingswerkers ging er een andere wereld voor me open en kwam het verlangen om pastor te zijn weer boven. Wat binnen de katholieke kerk niet mogelijk was, kon wel bij de protestanten en op 11 september 2016 heb ik belijdenis gedaan." Op 16 mei 2019 heeft Menting zijn laatste eindgesprek gedaan en is hij door de Protestante Kerk in Nederland toegelaten tot het ambt van predikant. "Een bijzondere datum, want in 1971 deed ik op diezelfde dag mijn eerste communie."
Menting treft in de gemeente in Gendringen-Bontebrug 'mooie mensen'. "Het beroepingstraject is goed verlopen en ik houd daar een goed gevoel aan over. Ik heb er enorm veel zin in", aldus de dominee. "Ik ga eerst heel veel kennismakingsbezoeken afleggen om te ontdekken wat mensen beweegt en hoe de gemeente organisatorisch in elkaar steekt. Ik ben benieuwd naar de verhalen van mensen. Daarnaast wil ik verbindingen gaan leggen in de omgeving en zoeken naar mogelijkheden om de kerk meer relevant te maken in de samenleving. We hebben als kerk nog steeds een goed verhaal te vertellen vind ik. De samenleving ziet dat ook."

Volgens Menting wordt het tijd dat de spookverhalen en het negativisme verstommen. "Uiteraard is er veel mis gegaan in de kerk en dat is niet goed. Aan de andere kant zoekt de jongere generatie wél naar zingeving. Binnen de kerk is dat te vinden. Jezus heeft zelf verwondingen opgelopen, nog meer dan elk ander mens. We moeten durven erkennen dat we gewonde mensen zijn. God wordt zichtbaar en tastbaar in de wonden die we bij onszelf en anderen bespeuren. De liturgie in de kerk draagt er aan bij om voor het aangezicht van God te komen en zorg en aandacht aan elkaar te besteden. De kerk moet zichtbaar blijven, juist vanwege dat Verhaal met een hoofdletter. Wat Jezus doormaakte op het Kruis van Golgotha confronteert ons met de wonden bij mensen om ons heen. Tegelijkertijd is het het teken van opstanding en hoop. Een teken van bevrijding van alles wat je als mens meemaakt."
De dienst van 'bevestiging en intrede' begint zondag 30 juni om 14.30 uur en vindt plaats in de Sint Maartenkerk aan de Grotestraat in Gendringen. Aansluitend is er een gezellig samenzijn in 'de Gent'.

Meer berichten