De sloopwerkzaamheden zijn in volle gang. Foto: Walter Hobelman
De sloopwerkzaamheden zijn in volle gang. Foto: Walter Hobelman (Foto: )

Nieuwe naam zorgcentrum Gendringen binnenkort bekend

GENDRINGEN - Terwijl de sloopwerkzaamheden van het Azora zorgcentrum Mara Magdalena Postel (MMP) nog in volle gang zijn kijkt de zorgorganisatie, samen met mede- eigenaar Wonion, vooruit naar de toekomst. Vrijdag 12 juli wordt de naam van het nieuwe gebouw bekendgemaakt.

Door Walter Hobelman

"Dit is het juiste moment voor een naamsverandering", vertelt Azora-regiomanager Jelle Hoogeveen. "Die conclusie trokken we al met elkaar toen het besluit genomen was om een nieuw zorgcentrum te gaan bouwen. De naam Maria Magdalena Postel paste destijds perfect bij het gebouw dat in 1964 op deze plek is gebouwd. Die naam was daarvoor al verbonden aan een klooster dat ongeveer op diezelfde plek heeft gestaan."

Hoogeveen weet vrij nauwkeurig hoe de geschiedenis in elkaar zit wat het MMP betreft. "In Gendringen vestigden zich op 22 september 1923 een kleine communiteit van de Congregatie van 'de zusters Maria Magdalena Postel' in een geïmproviseerd klooster. Al snel werd de eerste aanzet voor wijk- en bejaardenzorg gemaakt en in 1927 werd er nabij de St. Martinuskerk een zusterklooster gebouwd. De officiële opening was op 17 juli 1927. De zusters verzorgden in de beginperiode kraamvrouwen en mensen die erg ziek waren of op sterven lagen. Ook hadden ze de zorg voor ongeveer twintig gepensioneerde bejaarden. Zo is zorgcentrum Maria Magdalena Postel ontstaan."

De groeiende vraag naar bejaardenzorg en huisvesting had tot gevolg dat het klooster niet meer aan deze vraag kon voldoen. Op 6 juni 1964 werd een geheel nieuw bejaardentehuis, door Mgr. Hendriksen hulpbisschop van Utrecht, plechtig ingewijd. In die periode zijn er ook 'leken' als personeel bij gekomen, zodat men aan 67 bejaarden huisvesting en een goed verzorgde levensavond kon bieden. In februari 1987 is door het bestuur van de zusters van MMP het besluit genomen om medewerking te verlenen aan het oprichten van de 'Stichting Bejaardenverzorging Maria Magdalena Postel'. In december 1989 vond de officiële opening plaats. "Het bejaardentehuis is toen gerenoveerd en kwam er een stuk nieuwbouw bij. In 1991 vond er een directie wisseling plaats. Omdat het vanuit de Congregatie van de zusters niet meer mogelijk was om een religieus vertegenwoordiger als opvolgster te benoemen werd er voor het eerst een directeur aangetrokken", aldus Hoogeveen.

"Voor het nieuwe centrum kiezen we voor een nieuwe naam. We hebben daarvoor een wedstrijd uitgeschreven onder de bevolking van Gendringen en daar zijn 64 reacties op gekomen", vertelt de regiomanager in zijn tijdelijke kantoor in de Azora-locatie 'De Meulenbeek' in Ulft waar de voormalige bewoners van het MMP nu tijdelijk verblijven. "We zijn verrast over de creativiteit en de verscheidenheid aan namen", vertelt Hoogeveen. "De winnende naam gaan we 12 juli bekend maken en dat doen we om tien uur tijdens een bijeenkomst in De Gent in Gendringen. De bedenker van de nieuwe naam gaat dan samen met mij het bouwbord onthullen dat bij de bouwlocatie komt te staan. Overigens is de winnende naam door zes inzenders genoemd, we hebben door loting een winnaar geselecteerd."

Als alles volgens planning blijft verlopen is de sloop van het oude gebouw over vier weken afgerond. Na de zomervakantie wordt dan gestart met de nieuwbouw, die - als alles meezit - in het eerste kwartaal van 2021 klaar is.

Meer berichten