Wethouder Van de Wardt moet plaats in dagelijks bestuur Laborijn opgeven

ULFT - Verantwoordelijk wethouder Peter van de Wardt moet zijn plaats in het dagelijks bestuur van Laborijn opgeven. Een ander collegelid gaat zijn plaats innemen. "Die opvolger kan dan op een blanco manier beginnen aan de klus om Oude IJsselstreek uit Laborijn te halen", aldus Marco Bennink van Lokaal Belang.

Door Walter Hobelman

Voor de SP fractie is dat in feite nog niet genoeg. "Wij hebben geen vertrouwen meer in deze wethouder en zijn functioneren", aldus fractievoorzitter Heini Peters. Ook de fracties van PvdA en VVD zetten grote vraagtekens bij de rol van de wethouder in het 'drama Laborijn' en verwijten de wethouder niets gedaan te hebben toen bekend werd welke misstanden er binnen Laborijn plaatsvonden.

Van de Wardt trok, tijdens de speciaal voor het onderwerp Laborijn belegde raadsvergadering, voor het eerst het boetekleed aan en bood zijn excuses aan richting de cliënten van Laborijn. "Als je fouten maakt, persoonlijk of als verantwoordelijke wethouder voor - in dit geval - de participatiewet en je constateert dat dingen niet goed gaan, schrijnend zijn, niet passen bij de menselijke maat en bij wat we graag willen als samenleving, dan bied ik daarvoor mijn excuses aan. Ik vind dit uitermate belangrijk en ik ga dat ook zeggen tegen de inwoners van onze gemeente waar het om gaat."

Grote onrust is er bij alle partijen over de vraag hoe het nu verder moet met Laborijn. Er worden vier moties unaniem aangenomen om onderzoek te doen naar de mogelijkheden en kosten voor het uitvoeren van de Participatiewet in eigen beheer en op welke wijze er voor gezorgd kan worden dat de cliënten van Laborijn niet de dupe worden van de ontstane situatie. Ook het onderzoeken van mogelijkheden om samen met de andere gemeenten alsnog te komen tot een andere gemeenschappelijke regeling 'waarbij er meer ruimte is voor lokaal maatwerk en welke taken wel of juist niet gezamenlijk worden opgepakt' wordt met deze moties aan het college opgedragen.

Meer berichten