Grauwe Klauwier
Grauwe Klauwier (Foto: Evie Koolenbrander)

Bijzondere diersoorten bij 't Azewijnse Broek

NETTERDEN - Bij 't Azewijnse Broek zijn de afgelopen weken enkele bijzondere diersoorten gespot.

Bij een speurtocht naar nachtvlinders in de koele avonduurtjes op de voormalige zandwinning Omsteg vond Wim Gerritsen uit Etten een zeer zeldzame sprinkhanensoort. Het bleek een kiezelsprinkhaan, die pas in 2010 voor het eerst in Nederland werd aangetroffen. Door de opwarming van de aarde blijkt maar weer eens, dat ook in de directe omgeving meer zuidelijke soorten verschijnen. Het is ook bijzonder dat een insect met die naam zijn toevlucht zoekt in het natuurparadijs aan de Omsteg, waar tot vijftien jaar geleden nog zand en grind gewonnen werd door Netterden zand en Grind BV.
Maarten Koudijs uit Silvolde spotte onlangs een paartje zeldzame grauwe klauwieren bij de huidige zandwinning, ’t Azewijnse Broek. Door het direct afsluiten van de wandelroute die langs de locatie voert kon worden voorkomen dat het paartje verstoord werd. De daardoor gecreëerde rust bracht de vogels tot broeden en zij slaagden erin om maar liefst drie jonge klauwieren groot te brengen. Een redelijk unieke gebeurtenis, want het was maar liefst 55 jaar geleden dat de vogelsoort zich in deze omgeving liet zien.
In de loop der jaren is het zandwinningsgebied getuige de recente bijzondere ontdekkingen uitgegroeid tot een bijzonder geslaagd natuurgebied. Naast deze zeldzame vogelsoort worden er ook regelmatig nieuwe vlinder-, libellen en andere insectensoorten waargenomen. Een deel van het jaar grazen gallowaykoeien om de winning. Zo wordt duidelijk hoe zorgvuldige grondstoffenwinning en het versterken van biodiversiteit hand in hand kunnen gaan.
In dit natuurgebied is een tweetal struinroutes aangelegd. De eerste gaat rondom de noordelijke waterplas bij de Azewijnsestraat en duurt ongeveer 45 minuten. De tweede gaat voor een deel langs het water, maar ook langs sloten, kleibossen en weilanden en duurt ongeveer twee uur. Voor meer informatie: Anique Wieggers: e-mail communicatie@netterden.com

Meer berichten