Het Slingeland Ziekenhuis. Foto: Bram Wassink
Het Slingeland Ziekenhuis. Foto: Bram Wassink (Foto: Bram Wassink)

Bijeenkomst voor naasten van mensen met NAH

DOETINCHEM - Op maandag 16 september is er in het Slingeland Ziekenhuis een bijeenkomst voor naasten van mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH). Het thema van deze avond is 'NAH heb je niet alleen'. De bijeenkomst is van 20.00 tot 22.00 uur in het Auditorium van het Slingeland Ziekenhuis. De zaal is open vanaf 19.30 uur. Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door Sensire, Siza, Zozijn Op Pad, VIT hulp bij mantelzorg, Professionals in NAH, Helpgewoon NAH, Mee Oost en het Slingeland Ziekenhuis. Aanmelden kan tot vrijdag 13 september via 06 - 51 19 12 53 of m.reijntjes@sensire.nl.

Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) kan het leven van zowel de cliënt als de partner ingrijpend veranderen. Relaties in een gezin kunnen op scherp komen te staan omdat mensen door het hersenletsel kunnen veranderen, zowel lichamelijk als geestelijk. Mensen met NAH maar ook naasten moeten zich aanpassen aan deze nieuwe situatie.

Tijdens deze mantelzorgbijeenkomst wordt aan de hand van het verhaal van een mantelzorger dieper ingaan op die veranderingen, de frustraties en de aanpassingen die zij heeft moeten doen. Ze vertelt over de mislukkingen en de succeservaringen en over wat haar heeft geholpen om op de been te blijven en haar leven te leiden zoals ze nu doet. Na de pauze is er gelegenheid om, in kleine groepen, ervaringen met elkaar uit te wisselen.

De bijeenkomst is bedoeld voor naasten van mensen met een NAH. Deze avond is niet bestemd voor professionals of getroffenen zelf.

Meer berichten