Het energiepark in Ratum leidde tot beleidskader voor zonneparken. Foto: Bernhard Harfsterkamp
Het energiepark in Ratum leidde tot beleidskader voor zonneparken. Foto: Bernhard Harfsterkamp

Plan voor zonnepark met 45.000 panelen bij Silvolde

Algemeen

SILVOLDE - Er ligt een nieuw plan voor groot zonneveld in Oude IJsselstreek. Dat zonnepark moet komen ten noorden van Silvolde tussen de spoorlijn, de Munstermanstraat en de N818 (Varsseveld-Terborg).

Door Miriam Szalata

Initiatiefnemer is LC Energy, een bedrijf dat verscheidene zonneparken in Nederland ontwikkelt. Volgens het plan gaat het om een terrein van 17 hectare groot. "Daarvan nemen de zonnepanelen 9 hectare in en is de overige grond voor de aanleg van groen en ruimte tussen de opstellingen'', zegt projectontwikkelaar Bram van der Beek van LC Energy. Op terrein zouden 45.000 panelen kunnen staan. "Omgerekend produceert het park energie voor 4.500 huishoudens, bij een gemiddeld verbruik van 3.500 kWh per huishouden.''
LC Energy stuitte op Silvolde in de zoektocht naar geschikte locaties voor een zonnepark. De gronden zijn eigendom van de stichting Armenkorf en worden verpacht aan boeren. "De landeigenaar is met hen in gesprek gegaan over hun toekomstplannen. Er kwam uit dat door ruilen van land de een zijn bedrijf kon uitbreiden en de ander juist aan bedrijfsbeƫindiging kon gaan denken. Dat heeft er ook voor gezorgd dat dat het zonnepark op landschappelijk de meest geschikte locatie kwam te liggen'', aldus Van der Beek.

Omwonenden
Inmiddels zijn er twee bijeenkomsten geweest met omwonenden. "De eerste was vlak voor de zomervakantie met alleen de direct aanwonenden, ongeveer twintig mensen. We hebben hen gevraagd hoe ze tegen de locatie aankijken. Suggesties voor aanpassingen hebben we meegenomen waarna we na de vakantie een tweede bijeenkomst hadden voor bewoners van een groter gebied.''

De landschappelijke inpassing is een belangrijk onderwerp. Het perceel waar het zonnepark gedacht is, ligt beschut tussen bos en spoor. Alleen aan de westzijde van het plangebied ligt de Munstermanstraat. Natuurlijke afscheidingen als heggen en andere beplanting zorgen ervoor dat het laatste beetje zicht op de zonnepanelen wordt weggehaald. Van der Beek: "Aanvankelijk hadden we een laan gedacht langs de Munstermanstraat, maar omwonenden willen liever een lagere haag omdat de straat een wat krappe weg is waar zowel scholieren fietsen als zwaar materieel rijdt. Minder hoog groen zorgt voor een andere beleving, maar het is nog steeds hoog genoeg om de zonnepanelen aan het zicht te onttrekken.''

Verder is in samenspraak met lokale partijen een plan gemaakt voor verbetering van het landschap. Zo worden oude landschapselementen teruggebracht en kan er een kruidenrijk landschap komen met lokale zeldzame soorten. "Planten en dieren krijgen in het zonnepark alle ruimte waardoor de locatie ook letterlijk tot bloei kan komen'', aldus Van der Beek.
Alle nieuwe suggesties die door omwonenden op de tweede bijeenkomst zijn ingebracht, gaat LC Energy in het plan verwerken. Voor 1 oktober wil het bedrijf het initiatief bij de gemeente hebben. "In juni heeft de gemeenteraad besloten dit jaar te willen meewerken aan in eerste instantie 30 hectaren zonneparken. Vanaf oktober worden de ingediende initiatieven beoordeeld.''
Van der Beek hoopt dat dit zonnepark een goede kans maakt. " De locatie is goed, we hebben tot nu toe alle suggesties van de omwonenden kunnen meenemen, de natuur wordt er beter van en de pachters kunnen ook verder met hun toekomstplannen."

Advertenties doorgeplaatst vanuit Gelderse Post