Een artist's impression van de herontwikkeling van het pand waarin nu Optiek Timmer is gevestigd. Foto: PR
Een artist's impression van de herontwikkeling van het pand waarin nu Optiek Timmer is gevestigd. Foto: PR (Foto: )

Plan voor herontwikkeling winkelpand naar zeven woningen

VARSSEVELD - De eigenaar van het winkelpand aan de Burgemeester van der Zandestraat 6 in Varsseveld wil dit pand graag herontwikkelen naar een complex met drie senioren- en vier starterswoningen. Op 8 oktober heeft het College van burgemeester en wethouders haar principe-medewerking toegezegd voor dit conceptplan.

De eigenaar heeft een conceptplan bij de gemeente ingediend voor de bouw van in totaal zeven woningen. De beoogde bebouwing bestaat uit een mix van drie senioren woningen op de begane grond, met daarboven vier starterswoningen. Vooral aan dit type woningen is de komende jaren behoefte. Aan de achterkant komt een hofje met groen en ruimte voor parkeren. De kenmerkende rode beuk blijft behouden.

Het college staat positief tegenover het conceptplan. Het 'juiste' type woningen wordt gebouwd. De beoogde bebouwing van twee lagen met een schuine kap sluit aan bij het straatbeeld. De eigenaar werkt het conceptplan de komende tijd verder uit. Vervolgens wordt de benodigde planologische procedure doorlopen. Nadat het pand leeg komt te staan, start de eigenaar met de sloop en volgt de bouw van de woningen.

In juli 2019 hebben de colleges van de zeven gemeenten in de Achterhoek ingestemd met kwaliteitscriteria voor nieuwe woningbouwplannen. Ze hebben er unaniem voor gekozen om voorrang te geven aan woningen waar nu een tekort aan is: voor starters en senioren. In september hebben ook de zeven Achterhoekse gemeenteraden besloten dit nieuwe beleid voor woningbouw vast te stellen. Wethouder Ben Hiddinga: "Het conceptplan voor Burgemeester van der Zandestraat 6 sluit precies aan bij de kwaliteitscriteria. Daardoor is het een van de eerste resultaten dat laat zien dat versnelling in de woningbouw mogelijk is."

Meer berichten