Huldiging van de jubilarissen. Foto: Henk van Raaij
Huldiging van de jubilarissen. Foto: Henk van Raaij Henk van Raaij

Huldigingen tijdens Caecilia feest St. Martinusparochie

wo 24 nov 2021, 14:17 Algemeen

GENDRINGEN - Op zaterdag 20 november werden na afloop van de eucharistieviering van de St.Martinusparochie in Gendringen drie leden van het Kerkkoor St. Martinus gehuldigd.

Mevrouw Wil van de Berg werd gehuldigd voor haar 50-jarig lidmaatschap. Hoewel ze om gezondheidsredenen al een aantal jaren niet meer actief is, is ze nog steeds lid van het koor gebleven. Ze was een aantal jaren hulpdirigente tijdens uitvaartvieringen van ons koor. Voor haar vele verdiensten is ze tot erelid van het koor benoemd. Ze ontving de Speld “50” voor op de bestaande eremedaille, een oorkonde en als blijk van waardering de Sint Gregoriuskaars.
Mevrouw Doortje Kroesen ontving uit handen van Pastor Tilma de Eremedaille Sint Gregorius in zilver, een draagspeld en de bijbehorende oorkonde. Doortje is al vele jaren de accurate bibliothecaresse van het koor, zorgt dat steeds alle te zingen liederen klaar liggen en niets is haar teveel gevraagd.
De heer Ben Buiting ontving ook de Eremedaille Sint Gregorius in zilver, een draagspeld en de bijbehorende oorkonde. Ben is al vele jaren lid van het koor. Voorheen heeft Ben gezongen bij andere kerkkoren, o.a. te Varsselder-Veldhunten. Hij zingt met veel plezier bij de bassen en is onlangs benoemd tot secretaris van ons koor.
Pastor Tilma las de onderscheidingsbrief voor van de” Kerkelijke Instelling Sint Caecilia- Aartsbisdom Utrecht” waarbij de jubilarissen werden geprezen voor hun inzet en zeer trouwe dienst voor de geloofsgemeenschap en waar de wens werd uitgesproken dat ze zich nog lang mogen inzetten voor de muzikale verzorging van de liturgische vieringen.
Alle jubilarissen ontvingen een prachtig boeket bloemen.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Gelderse Post