Afbeelding

Stadsfeest Doetinchem krijgt nieuw bestuur

Cultuur

DOETINCHEM - De stichting Stadsfeest krijgt een nieuw bestuur, dat zal worden gevormd door lokale ondernemers en vertegenwoordigers vanuit Cultuur en Sport.

Het vorige bestuur, onder leiding van Albert Ketz is decharge verleend en de overdracht heeft inmiddels plaatsgevonden. De Stichting Stadsfeest Doetinchem is financieel gezond en geeft ruim basis voor de eerstvolgende editie in september 2023. In het nieuwe bestuur, dat een toezichthoudende rol gaat vervullen, hebben vooralsnog zitting Robby Welling (Stadscafé Simons), Martijn Wolsink (Bakker Bart) en Pascal van der Beek (club 22-24), en wordt nog aangevuld vanuit de geledingen Cultuur en Sport.

Aanspreekpunt- en verantwoordelijk voor de operationele uitvoering van het Stadsfeest Doetinchem 2.0 komt in handen van activiteitenmanager Jos Tiemessen, die deze rol zal vervullen vanuit de nieuwe Stichting Ondersteunende Evenementen Doetinchem. Tevens zullen de werkvelden management ondersteuning maar onder andere ook marketing, vanuit het Binnenstad bedrijf worden aangevuld. De gehele organisatie van het Stadsfeest 2.0 is een samenwerking conform het bestaande model van Koningsdag, waarin nauw onderling wordt samengewerkt op basis van eigen ondernemerschap met de horecabedrijven uit de binnenstad, waarbij een ieder zijn eigen verantwoordelijkheid houdt. Op deze wijze is het Stadsfeest ook naar de komende jaren geborgen voor- en door de binnenstad en is het een belangrijk evenement voor de lokale economie.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Gelderse Post