Het huidige Woonplaza pand in Gendringen.
Het huidige Woonplaza pand in Gendringen. Walter Hobelman

Vernieuwde entree vanGendringen stap dichterbij

ma 10 jan 2022, 08:51 Economie

GENDRINGEN - Het is de wens van veel Gendringenaren dat er iets gebeurt met het leegstaande Woonplaza pand aan de Anholtseweg. De gemeente Oude IJsselstreek heeft te kennen gegeven een verhuizing van de huidige Coop supermarkt naar het Woonplaza pand positief te ondersteunen. Daarmee is de weg vrijgemaakt voor de initiatiefnemers om de plannen verder uit te werken en te starten met een bestemmingsplan procedure.

Door Walter Hobelman

“Dit is goed nieuws voor Gendringen”, stelt verantwoordelijk wethouder Ben Hiddinga vast. “Gendringen heeft jarenlang aan de laatste mem gehangen, zou je kunnen zeggen. Er is en wordt veel gepraat met belanghebbenden en er zijn mooie plannen, maar tot echt concrete grote veranderingen heeft het, met uitzondering van zorgcentrum De Oevelgunne en de omgeving daarvan nauwelijks geleid.”
De mogelijke verhuizing van de supermarkt naar de nieuwe locatie is een volgende goede ontwikkeling. “Die plaats biedt goede mogelijkheden. Dat er nog veel te bespreken is, zal iedereen duidelijk zijn. Het Willem Alexanderplein is de beoogde parkeerplaats voor de supermarkt, maar speelt ook een belangrijke rol tijdens de jaarlijkse kermis. Daar moet dus nog goed over nagedacht worden. Het plein blijft in het bezit van de gemeente.”

School
Bart Bresser, voorzitter van de ondernemersvereniging Gendringen reageert opgetogen. “Ik denk dat het voor Gendringen een goede zaak is. Ik heb al vaker mijn zorg uitgesproken over de nieuw te bouwen school in combinatie met de huidige locatie van de supermarkt. Het vrachtverkeer dat de supermarkt moet bevoorraden zorgt nu voor gevaarlijke situaties. Alleen al daarom is een verhuizing van de supermarkt een positieve ontwikkeling.”
Op de plaats van de huidige supermarkt zou woningbouw mogelijk worden. Hoeveel en welk soort woning is nog niet bekend. Dit moet nog worden uitgewerkt met de initiatiefnemer.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Gelderse Post