Rechts André Evers bij de testopstelling bestrijding de Japanse duizendknoop. Foto: Roel Kleinpenning
Rechts André Evers bij de testopstelling bestrijding de Japanse duizendknoop. Foto: Roel Kleinpenning foto Roel Kleinpenning

Japanse duizendknoop bestrijden met kou

Economie

GENDRINGEN – Na een jaar lang testen, proefdraaien en onderzoek is duidelijk geworden dat er een oplossing is om de Japanse duizendknoop effectief te bestrijden. Het Ulftse bedrijf Tibach heeft een methode ontwikkeld om deze woekerplant uit te roeien, door de wortels te bevriezen. Een wetenschappelijk rapport van Wageningen Universiteit Research (WUR) bewijst dat de methode werkt. Op de methode is nu een wereldwijd patent aangevraagd.

Door Walter Hobelman

“De Japanse duizendknoop is één van de grootste bedreigingen voor onze natuur en infrastructuur. De sterke wortelstokken en stengels verdringen inheemse plantensoorten en kunnen enorme schade toebrengen aan dijken, gebouwen, leidingen en wegen. Zo heeft de Japanse duizendknoop bijvoorbeeld in de Rotterdamse havens al veel schade veroorzaakt aan de kades”, aldus André Evers, directeur van Tibach. “Jaarlijks besteden gemeenten, waterschappen en provincies veel tijd, geld en energie aan het bestrijden van de Japanse duizendknoop, zonder een effectief resultaat. In Nederland worden verschillende manieren gebruikt om de plant te bestrijden, maar dat waren tot nu toe geen structurele oplossingen. Je kan de plant afmaaien en het maaisel verbranden, maar dat is geen blijvende oplossing.”

De methode die Tibach heeft ontwikkeld werkt dus blijkbaar wel. Om de bodem te bevriezen, wordt de duizendknoop eerst gemaaid. In de grond rondom de Japanse duizendknoop worden vrieslansen aangebracht tot een diepte van een meter. Deze worden gekoeld tot -35ºC waardoor de grond snel afkoelt. Hierdoor bevriezen de wortels van de plant, waardoor deze uiteindelijk afsterven en ter plekke vergaan in de bodem. De Tibach-methode is veilig, eenmalig en vriendelijk voor het milieu. In enkele dagen kan een locatie vrij worden gemaakt van de Japanse duizendknoop, afhankelijk van het te behandelen oppervlak en de diepte van de wortels. Uitgraven en transport is niet meer nodig, omdat ook de stengels van de plant worden mee behandeld. Hierdoor is er geen kans is op nieuwe uitbraken. In de toekomst worden zowel grotere als kleinere machines ontwikkelt, zodat verschillende afmetingen van besmette stukken bodem efficiënt kunnen worden behandeld.

“De resultaten die zijn bereikt zijn bijzonder positief”, vindt wethouder Ria Ankersmit. “Tibach heeft blijkbaar de oplossing gevonden. Het mooiste vind ikzelf, dat het bodemleven in de behandelde gebieden er geen blijvende schade van ondervindt.” De gemeente heeft nu een intentieverklaring getekend met Tibach en gaat deze methode gebruiken.

Wat de kosten zijn om een gebied vrij te krijgen van de duizendknoop is nog niet duidelijk en afhankelijk van veel factoren. “Onze methode is eenmalig. De manier van bestrijden zoals dat tot nu toe gebeurde, is echter een jaarlijks terugkerend proces dat elke jaar ook veel kosten met zich meebrengt aan mankracht, machines, brandstof etcetera”, legt Evers uit die aangeeft dat er nu wordt gewerkt aan mobiele installaties die op waterstofgas gaan draaien.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Gelderse Post