De chequeoverhandiging. Foto: PR
De chequeoverhandiging. Foto: PR PR

Duizend euro voor het goede doel

Maatschappij

TERBORG - De Lions Club Wisch de Hamalandse Marken hield op 9 juni in samenwerking met de evenementen-locatie Georgiuskerk Terborg voor de tweede maal de Popup Quiz. Het motto van deze avond was ‘WE SERVE’.

De Lions Club Wisch is onderdeel van een wereldwijde organisatie die zich tot doel heeft gesteld mensen die het nodig hebben te kunnen helpen. Deze avond was Stichting Care Travel – een vrijwilligersorganisatie die zich belangeloos inzet voor mensen met een zorgvraag danwel voor mensen die in een isolement verkeren of dreigen daarin terecht te komen - het goede doel. Sylvia Verheij van Care Travel vertelde enthousiast over de kleinschalige en laagdrempelige uitstapjes en activiteiten die door hen georganiseerd worden. En natuurlijk liet ze deze gelegenheid niet voorbij gaan om mensen te attenderen op het werk van de vele vrijwilligers die het mogelijk maken al deze zaken te organiseren en te faciliteren.
Namens de Lions Club Wisch de Hamelandse Marken kon presentator Frans Miggelbrink aan het eind van de avond Care Travel in de persoon van Sylvia Verheij een check overhandigen met een bedrag van maar liefst 1.000 euro. Een mooie bijdrage voor een goed doel!

Advertenties doorgeplaatst vanuit Gelderse Post