Juf Marja geniet van het uitzicht in de luchtballon. Foto: PR
Juf Marja geniet van het uitzicht in de luchtballon. Foto: PR PR

Juf Marja Niesink gaat met pensioen

Onderwijs

BONTEBRUG - Na bijna dertig jaar leerkracht te zijn geweest op Jenaplan Basisschool De Bontebrug gaat Marja Niesink aan het eind van dit schooljaar met pensioen. Op vrijdag 1 juli nemen de kinderen met een feestdag afscheid en is er een receptie.

Marja is dertig jaar geleden begonnen als invalleerkracht op De Bontebrugschool en is van daaruit een vast teamlid geworden.
Zij is begonnen in de bovenbouw, maar menig kind heeft het lezen en schrijven van haar in groep 3 geleerd.
Naast haar werk voor de klas is Marja als ICT coördinator actief betrokken geweest bij de ICT ontwikkelingen op school en binnen stichting Accent. Vanuit haar interesse voor taal en lezen is zij altijd contactpersoon geweest voor de bieb en heeft zich ingezet voor De Bieb op School, een nauwe samenwerking met Bibliotheek De Achterhoekse Poort.

Receptie
Nu zij kan gaan genieten van haar pensioen organiseert de school, naast een feestdag voor de kinderen, een afscheidsreceptie waar ook oud-leerlingen, oud-ouders en andere belangstellenden van harte voor uitgenodigd zijn. De receptie is op vrijdagmiddag 1 juli van 14.30 tot 17.00 uur op school.

Op donderdag 2 juni kreeg Marja, als verrassing voor haar afscheid, een ballonvaart cadeau. Ze mocht de school vanuit de lucht bekijken.


accentsites.nl/bontebrug

Advertenties doorgeplaatst vanuit Gelderse Post