Afbeelding

Vertrouwen

Opinie

Vertrouwen  

Veel leeftijdgenoten zullen ‘het kwartje van Kok’ nog kennen. Het was een accijnsverhoging op autobrandstof. De benzine werd een kwartje per liter duurder. Zou een tijdelijke maatregel zijn van het kabinet Lubbers drie. Wim Kok was minister van financiën enaangezien hij dacht dat het grootste deel van zijn achterban zich geen auto kon veroorloven haalde hij dat geld bij ‘de rijken’. Dat kwartje is er nooit meer afgegaan. Ik moest aan dat kwartje denken tijdens de gasdebatten. Vroeger hadden wij thuis een gasmeter waar je een kwartje in moest stoppen om op gas te kunnen koken.Dat was járen voor het aardgas in Groningen werd ontdekt. De gemeentelijke incasseerder kwam op maandagmorgen bij ons thuis om die meter te legen.Het geld ging in een jutte zakje. De incasseerder kenden wij goed, hij was Hopman bij de verkenners in Gaanderen. Hij moest op de knieën om bij de meter onder het keukenkastje te komen. Toen het grootste gasveld van Europa werd ontdekt werden wij één van de rijkste landen ter wereld. De nationale vlag ging in de juiste volgorde van kleuren in de mast. De goudmijn werd door Dorus bezongen met de tekst: “Holland met je kopen op de lat. In de olie met je rijke dubbele bodemschat. Met we gaan nog niet naar huis,kameraden hand in hand. Moeder wat een vaderland.’ Het kan verkeren. In 1962 was men bijna kamerbreedvoor het winnen van dat goud. Er was slechts één waarschuwende stem in de tweede kamer. HetGroningse ARP Kamerlid Arend Biewenga merkte tijdens een debat oktober 1962 op, dat gaswinning in de Verenigde staten en Italië geleid had tot bodemdaling. Hij was een roepende in de gaswoestijn. Gronings CPN-politicus Fré Meis stelde tien jaar later de onrechtvaardigheid aan de orde dat het land grensoverschrijdend gedrag vertoonde. Hij riep op de barricaden: “ Heel Nederland wordt schat-hemeltje-rijk en wij Groningers krijgen de problemen “. Als Mark Rutte toen, al vijf jaar oud in de Haagse kleuterklas waarin hij zat, net als alle tweede kamerkleden, toenbeter hadden geluisterd was deze ramp voorkomen.Politici van partijen die nooit verantwoordelijk dragen weten het achteraf precies. Ook ik probeer de rapportage te begrijpen en lees dat er sinds 1970 door ambtenaren alle informatie stelselmatig is achtergehouden voor kamer en verantwoordelijke ministers. ‘Slechts één( top) ambtenaar had voldoende kennis om de impact te bevatten’ lees ik tot mijn schrik. Gelukkig dat veel tweede kamer leden tegenwoordig zo slim zijn dat ze op de dag dat het rapport uitkwam alles al begrepen. Vooral handig zo vlak voor de verkiezingen. Dit schatrijke Nederland is verplicht Groningse slachtoffers ruimhartig en snel te compenseren. Voor het aardgas ons zo rijk maakte waren hardwerkende mensen vaak zo arm als job, maar konden ze de incasseerder van het gaskwartje in ieder geval vertrouwen.

Goed gaon.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Gelderse Post