De gevaarsymbolen bij chemische producten

Partnerbijdrage

Je hebt ze vast wel eens gezien. De gevaarsymbolen die op een fles schoonmaakmiddelen staan. Soms is het echter niet helemaal duidelijk wat de symbolen precies voor betekenis hebben. De symbolen zijn ontworpen om je te waarschuwen voor bepaalde gevaarlijke stoffen, dit zijn vaak chemische producten.

 De producten kunnen meerdere symbolen op het etiket hebben. Producenten van gevaarlijke stoffen zijn verplicht om de gevaarsymbolen op het etiket te plaatsen. Het ontwerp en het gebruik van de symbolen wordt doorgaans door internationale afspraken of bij wet geregeld. De symbolen hebben altijd een ruitvorm met een rode rand eromheen, hierbinnen staat aangegeven wat voor gevaar het product kan vormen

 Welke symbolen kun je tegenkomen?

Bijtende stof:                 Op dit symbool zie je een reageerbuis staan die aangeeft dat de desbetreffende stof een reactie kan veroorzaken wanneer het in aanraking komt met oppervlakten of de huid. Dit betekent dat het gaat om een corrosieve of bijtende stof, die brandwonden kan veroorzaken of bijtend is voor andere materialen.

Ontvlambaar:                 Wanneer je een vlammetje op het etiket ziet wil dit zeggen dat je te maken hebt met een (licht) ontvlambare stof. Dit houdt in dat het product eenvoudig kan ontbranden wanneer er iets heets bij in de buurt komt. Dit symbool vindt je bijvoorbeeld terug op producten met isopropylalcohol.

Irriterend:                       Een irriterende of schadelijke stof wordt aangegeven met een groot uitroepteken. Het gaat hierbij doorgaans om een product dat minder gevaarlijk is maar nog wel vervelend kan zijn wanneer het in aanraking komt met de huid of wanneer het ingeslikt of ingeademd wordt. Welke reacties de stof precies kan veroorzaken staat aangegeven. Voor de stof kopersulfaat is dit symbool bijvoorbeeld verplicht.

Giftig:                              Als je een doodskop op het etiket van een chemisch product aantreft waarschuwt dit symbool ervoor dat de stof giftig is en schadelijk kan zijn voor je gezondheid. Contact met de huid, inademen of inslikken van het product kan ernstige gevolgen hebben. Soms zelfs met een dodelijke afloop. Wees dus extra voorzichtig wanneer je dit symbool aantreft.

Explosief:                        Er bestaan ook chemische producten met ontploffingsgevaar. Op het etiket van deze producten staat in het ruitje een bom afgebeeld die ontploft. Er dreigt ontploffingsgevaar wanneer de stof in aanraking komt met vuur of warmte, door een harde klap of door wrijving.

Milieugevaarlijk:            Zie je een kale boom en een dode vis afgebeeld op het gevarensymbool? Dit betekent dat de stof in de verpakking slecht is voor het milieu en schade kan toebrengen aan dieren en planten.               

 Chemische producten kopen
Heb je chemische producten nodig voor je bedrijf of onderneming en bestel je deze bij een specialist? Let dan goed op de informatie die zij mee geven en vraag naar de gevaren zodat jij, je werknemers en je collega’s veilig kunnen werken met deze stoffen.      

‘Dit artikel wordt u aangeboden door Jbcsolutions. Het is niet gemaakt onder verantwoordelijkheid van de redactie van deze uitgave.’

Advertenties doorgeplaatst vanuit Gelderse Post