Vlnr: Guido Hakvoort, Ine Hofs, Jos Sluiter, Ton Menke en Mia Verwaaijen-Roosendaal. Foto: Roel Kleinpenning
Vlnr: Guido Hakvoort, Ine Hofs, Jos Sluiter, Ton Menke en Mia Verwaaijen-Roosendaal. Foto: Roel Kleinpenning foto Roel Kleinpenning

‘Complimenten krijg je bijna nooit’

Politiek

ULFT - Het is een tafel vol met politieke kennis en ervaring. Vijf raadsleden die afscheid hebben genomen en langer dan twaalf jaar actief zijn geweest, zijn door de Gelderse Post bij elkaar gezet om te praten over hun werk als raadslid, persoonlijke ervaringen en een klein beetje advies te geven aan de (nieuwe) raadsleden die nu de gemeenteraad vormen.

Door Walter Hobelman

Vier van de vijf raadsleden schoven aan tafel (Ine Hofs en Mia Verwaaijen van Lokaal Belang), Guido Hakvoort (CDA) en Jos Sluiter (VVD), Het vijfde raadslid, Ton Menke had een volle agenda (“een foto maken kan nog net”) en heeft een dag later zijn verhaal gedeeld.

Was het vanaf het begin jullie bedoeling om zó lang in de gemeenteraad actief te blijven?
Jos: “Nee, bij mij was het een kwestie van steeds verder opschuiven. Ik ben altijd van mening geweest dat, als je ergens iets van vindt, dat je er dan ook iets moet doen. En zo rol je van het één in het ander.”
Ine en Mia herkennen dat. Beiden waren al jaren actief in allerlei besturen, betrokken bij allerlei clubjes en initiatieven en van lieverlee kwam het moment dat ze de lokale politiek in gingen, al dan niet gevraagd door anderen.
“Ik heb van thuis uit meegekregen om iets te doen voor de gemeenschap”, vertelt Guido. “Uiteindelijk ben ik ‘onder lichte dwang’ door dorpsgenoten die bij het CDA betrokken waren in de fractie terecht gekomen.”
Om het 24 jaar vol te houden was niet de opzet van Ton Menke. “Het staat zelfs in onze statuten dat het maximaal twee termijnen mag zijn, tenzij… En ja, dat ‘tenzij’ was altijd wel in te vullen.” Menke geeft ook aan dat hij vindt dat raadslid zijn voor langere tijd niet per definitie verkeerd is. “Je moet eerst ervaring opdoen en sommige onderwerpen vragen een lange adem. Als het kippenhok elke vier jaar verandert, komt dat de continuïteit ook niet altijd ten goede.”

Is er ooit een moment geweest waarop jullie dachten: “Nu stop ik acuut”? 
“Wat mij betreft is dat nooit aan de orde geweest” zegt Ton. “Juist als het moeilijk wordt, ben ik op mijn best. En ja, die moeilijke momenten zijn er zeker wel geweest.”
Mia vertelt wel in een lastige raadsperiode waarin er heftige dingen aan de orde waren eens gedacht te hebben: ‘Als het zó moet… dan …’. Maar ze geeft aan dat het feit dat binnen haar partij dan voldoende steun te vinden was, ervoor heeft gezorgd dat ze de draad weer kon oppakken.
“Uiteindelijk ben je ook gekozen, vaak met voorkeurstemmen, dus dat geeft ook wel verantwoording”, vindt Hakvoort.

Op de vraag “wat is de belangrijkste eigenschap die een raadslid moet hebben?”, volgt een unaniem antwoord:
“Geduld en uithoudingsvermogen.”
Sluiter vult aan: “Wel flexibel zijn, maar niet met alle winden meewaaien.”

Het antwoord op mijn vraag wat de grootste valkuil voor een raadslid kan zijn ligt in het verlengde hiervan.
“Je kan het nooit iedereen naar de zin maken. Sommige besluiten worden genomen in het algemeen belang en dat kan anders zijn dan je eigen belang, of dat van je kiezers”, vindt Sluiter.
“Laat nooit je oren hangen naar de mening en geluiden vanuit de samenleving. Dan kom je jezelf tegen”, vindt Menke, die hiermee niet bedoeld dat de mening van mensen om je heen niet belangrijk of relevant is. “Als partij vind je ergens iets van en dat moet je uit kunnen leggen, voor jezelf maar zeker ook naar de mensen die je tegenkomt.”
Alle vijf raadsleden vertellen verhalen over het belang van dat uitleggen aan de achterban. “Op verjaardagen, bij je vereniging, op straat, in de kroeg, langs de lijn. Overal spreken mensen je aan en willen weten waarom ‘de gemeente’ doet wat men doet. Dat is niet altijd leuk.”
“Je bent voortdurend, 24/7 raadslid”, aldus Hakvoort. “Je moet steeds blijven uitleggen waarom je iets wel of juist niet doet en waar je voor staat”, zegt Sluiter.
“Complimenten krijg je bijna nooit”, zegt Mia.

Aan tafel ontstaat een gesprek over dat uitleggen en de rol van de media hierbij. “Tijdens de laatste campagne heb ik me verbaasd over de hoeveelheid nee-nee stickers die ik op brievenbussen zag. Ik vraag me dan af hoe mensen dan aan informatie komen om hun mening te vormen”, zegt Ine.
“De media, zowel kranten als sociale media, zijn natuurlijk belangrijke bronnen maar hebben ook allemaal hun nadelen.”
De raadsleden missen het ‘hoor en wederhoor’ zoals dat vroeger in de journalistiek gebruikelijk was. “Tegenwoordig worden persberichten vanuit het gemeentehuis vaak één op één overgenomen in de krant, vaak zonder zelf even op onderzoek te gaan”, vindt Sluiter.
“Aan de andere kant wordt alles wat in de krant staat, ongenuanceerd voorzien van reacties door lezers die daarbij wel eens de realiteitszin vergeten. Ik ben gestopt om dat allemaal te volgen”, zegt Hakvoort.

Waar ben je als raadslid persoonlijk het meest trots op?
Wat volgt is een lijstje met – soms lastige – projecten en thema’s die in Oude IJsselstreek hebben gespeeld, zoals onder andere de ontwikkeling van het buitengebied Engbergen, de ontwikkelingen rond de DRU, het in elkaar schuiven van drie basisscholen tot één school in Terborg, het ‘zonder volksopstand’ sluiten van zwembad De Blenk, de herstructurering van de Vogelbuurt in Ulft en de Schrijversbuurt in Gendringen: van alles komt voorbij.
Stuk voor stuk zaken waarvan de vijf raadsleden concluderen dat het al dat vergaderen en debatteren “absoluut de moeite waard is geweest.”

De vijf raadsleden vertellen allemaal dat ze de komende tijd niet minder druk worden. “Ik ben al platgebeld door jan en alleman of ik, nu ik gestopt ben als raadslid, aan wil schuiven bij clubje zus en commissie zo”, zegt Mia.
Ton ziet wel iets in het invullen van het voorzitterschap van één van de commissies binnen de gemeenteraad. “Door een wetswijziging is dat binnenkort misschien mogelijk”.
Jos en Guido blijven als eerste raadsopvolger de politiek volgen.
Ine gaat zoals ze zegt: “Meer naar de achtergrond voorlopig.”

Dat er met het afscheid van deze vijf raadsleden veel kennis en ervaring verdwijnt is duidelijk. Maar allemaal zijn ze van mening dat er ook in de nieuwe gemeenteraad voldoende kennis en ervaring overblijft om toekomstgericht ‘goed bezig te zijn voor de inwoners van Oude IJsselstreek’.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Gelderse Post