Bert Kuster. Foto: Roel Kleinpenning

Bert Kuster. Foto: Roel Kleinpenning

foto Roel Kleinpenning

‘Je nek uitsteken hoort bij dit vak’

Politiek

GENDRINGEN – Momenteel wordt er hard gewerkt aan de vorming van een nieuwe coalitie. Daaruit komt dan ook een nieuw college waarin, naast de burgemeester, een nog onbekend aantal wethouders plaats krijgt. Eén ding is zeker; huidig wethouder Bert Kuster (Lokaal Belang) zit daar niet meer bij. Hij neemt begin mei afscheid van de lokale politiek.

Door Walter Hobelman

Dat je niet verder zou gaan als wethouder was al bekend, wat is de reden hiervoor?
“Ik heb met ingang van 1 mei mijn ontslag ingediend omdat ik als ‘coördinerend specialistisch adviseur directie handhavingsbeleid’ aan de slag ga bij het landelijk kantoor van de douane”, aldus Kuster.
De douane was in het verleden ook al werkgever van de wethouder. “Ik heb een aantal jaren onbetaald verlof gehad en nu pakken we de draad weer op.”

Daarmee komt er een eind aan je politieke loopbaan?
“In principe wel ja. Ruim twintig jaar ben ik in de lokale politiek actief geweest en dat is een geweldige tijd geweest. Nu is het tijd om iets anders te gaan doen. Natuurlijk blijf ik Lokaal Belang trouw en ga alles vanaf een afstandje volgen, maar ook niet meer dan dat voorlopig. De kunst van loslaten is het loslaten. Maar bij me aankloppen voor advies mag altijd.”
Kuster stond ooit aan de wieg van Lokaal Belang, was één van de oprichters en de eerste voorzitter van deze partij. In 2010 kwam hij in de gemeenteraad terecht en sinds 2014 is Kuster wethouder geweest. “Een mooie loopbaan inderdaad, veel gedaan, veel gezien en gehoord en heel veel geleerd”, omschrijft de wethouder deze periode.

De periode als wethouder was de mooiste periode?
“Ja, absoluut. Wethouder zijn is een mooie taak, maar kan ook een onzeker bestaan zijn. Je zit in een positie waarin je mag meesturen en meewerken aan het beleid van de gemeente. De dynamiek binnen het college van B&W is groter en anders dan in de gemeenteraad. Daar heb ik altijd van genoten.”

Wat waren de hoogte- en dieptepunten in je tijd als wethouder? 
“Het absolute dieptepunt was de bestuurscrisis in 2015 waarin het toenmalige college van B&W door de raad werd weggestuurd. Het gaat op dat soort momenten altijd om mensen, het uitvergroten van verschillen en niet meer om de inhoud. Dat is voor niemand goed.
Een persoonlijk hoogtepunt vind ik toch wel de herinrichting van het sociaal domein. (Onder de term ‘sociaal domein’ vallen alle inspanningen die de gemeente verricht rond werk, participatie en zelfredzaamheid, zorg en jeugd, op basis van de Wmo 2015, de Participatiewet, Jeugdwet en de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening en aanverwante zaken, WH). Dat was mij op het lijf geschreven. Ik houd van veranderprocessen. Als gemeente moesten we dat, wat door Den Haag op ons bord werd geschoven, vormgeven en uitvoeren. Dat heeft veel gevraagd van het ambtelijk apparaat, de gemeenteraad en alle andere betrokken partijen. Want het ging om miljoenen extra in de begroting. Maar ik durf te zeggen dat we er in Oude IJsselstreek goed zijn uitgekomen en daar ben ik trots op.”

Welk advies wil je meegeven aan de nieuwe wethouders?
“Vergeet je thuisfront niet. Wethouder ben je op papier voor een aantal uur per week, maar het kost meer tijd. Je staat altijd aan. Je hoort of leest iets en denkt ‘moet ik hier nu iets mee of niet?’ Een goede balans tussen werk en privé is, net als voor iedereen, heel erg belangrijk.”
Daarnaast zegt Kuster dat je als wethouder sterk in de schoenen moet staan. “Je moet altijd alles kunnen uitleggen aan iedereen, soms tot vervelens toe.”
Waar Kuster zelf veel aan heeft gehad is het volgen van een bewustwordingscursus voor wethouders. “Daar heb ik veel geleerd en het helpt om je eigen functie realistisch te bezien.”

Op 16 mei wordt er officieel afscheid genomen van de wethouder tijdens een afscheidsreceptie.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Gelderse Post