Marcel Thuis (links), Dirk Kolkman en Ria Ankersmit bij speeltuin Nassaustraat Varsseveld. Foto: Roel Kleinpenning
Marcel Thuis (links), Dirk Kolkman en Ria Ankersmit bij speeltuin Nassaustraat Varsseveld. Foto: Roel Kleinpenning foto Roel Kleinpenning

Jong en oud ravotten in Oude IJsselstreek

Politiek

VARSSEVELD – Onder de titel ‘Samen naar buiten in Oude IJsselstreek’ is een nieuw speelruimteplan opgesteld, dat naar verwachting in september in de gemeenteraad wordt besproken. “De speelruimtes in Oude IJsselstreek zijn centrale ontmoetingsplekken voor jong en oud met een uitdagend speel- en sportaanbod die zoveel mogelijk naar de wens van de inwoners van alle leeftijden zijn ingericht”, legt wethouder Ria Ankersmit uit.

Door Walter Hobelman

Het oude speelruimteplan dateert uit 2007. Het speelruimteplan Samen naar buiten in Oude IJsselstreek is een update van de beleidsambities uit 2007 en bevat vernieuwde beleidsambities. “Er zijn nieuwe trends en ontwikkelingen in het buiten spelen”, zegt Ankersmit. 

Inclusiviteit
“Een speelruimteplan gaat over veel meer dan de traditionele speelplek met schommel en wipkip voor onze jonge inwoners. In de afgelopen jaren zien we dat terug in de trends en extra betekenis die speelplekken krijgen voor: ravotgroen en natuurlijk spelen, klimaatbestendigheid, als centrale ontmoetingsplek waar jong maar ook oud(ers) vriendschappen sluiten, meer aandacht voor sportmogelijkheden zoals bijvoorbeeld de seniorenbeweegtuin en last but not least veel meer aandacht voor inclusiviteit bij de inrichting van speelplekken/speelbuurten.”

Het huidige aanbod van speelruimte in de gemeente is onderzocht. De algemene conclusie is dat de speelplekken goed zijn verdeeld door de speelbuurten, gekoppeld aan de demografie. Wel is het aanbod behoorlijk eenzijdig gericht op jonge kinderen en zijn de toestellen relatief oud. In de gemeente zijn nu 108 van dergelijke speelplekken.

Extra geld
Om de plannen uit te kunnen voeren vraagt het college aan de raad de financiële consequenties van het speelruimteplan op te nemen in de begroting 2023 – 2025. Het gaat daarbij om een jaarlijks basisbudget van 90.000 euro voor het vervangen van speeltoestellen waardoor de speelruimte planmatig in stand kan worden gehouden. Daarnaast is er de komende vier jaar een incidenteel impulsbudget van 100.000 euro per jaar nodig voor de vernieuwingsslag in verouderde toestellen en de beleidsambities.

Omdat speelplekken veel meer een sociale functie moeten krijgen, worden omwonenden en belanghebbenden bij de plannen betrokken. “De bewoners en gebruikers weten zelf het best welke toestellen, ravotgroen of sportmogelijkheden gewenst zijn. Daarnaast geldt dat naast de bewoners en gebruikers ook professionals zoals sport- of buurtcoaches, jongerenwerkers, Achterhoek in beweging, sportverenigingen en scholen weten wat de openbare ruimte nog extra aan speel- en sportruimte kan bieden voor een goed en gevarieerd aanbod. Die samenwerkingen bestaan natuurlijk al maar gaan we beter benutten.”

Sociale contacten
De wethouder ziet mogelijkheden voor ouderen om de speelplekken te benutten en op die manier ook de sociale contacten te versterken. “Bij een groot speeltoestel zoals hier aan de Nassaustraat zijn elementen toe te voegen die door senioren gebruikt kunnen worden om te bewegen. In een aantal kernen zijn bij zorgcentra prachtige beweegtuinen aangelegd. Onlangs is in Gendringen een dergelijke tuin geopend en heeft oud-sporter Olga Commandeur mij laten ontdekken dat je soms heel veel verschillende oefeningen kan doen op één en hetzelfde toestel. Dat kan hier bij dit toestel ook.”

Niet overal hetzelfde
De speelplek aan de Nassaustraat in Varsseveld is een voorbeeld van de nieuwe aanpak. Deze speelplek is onlangs vernieuwd en aangepast. “Dit is nu een plek zoals we dat op andere plaatsen ook willen. Met daarbij direct de kanttekening dat niet elke speelplek perse hetzelfde moet worden. Juist niet. We willen centrale ontmoetingsplekken voor jong en oud met meer variatie in het speelaanbod voor jong en oud van 0 tot 99 jaar en met meer aandacht voor ontmoeting”, aldus de wethouder. “Daarnaast hoort iedere grote kern minimaal een speelplek te hebben die inclusief is ingericht.”

Als een speelplek vernieuwd gaat worden, krijgen de omwonenden een uitnodiging om mee te praten en mee te denken. “Daar komt dan een top vijf uit van wat men belangrijk vindt op die plek. Hier in Varsseveld hebben we bijvoorbeeld ook met twintig kinderen gesproken over hun wensen voor deze speelplek. De gemeente stelt vervolgens een richtlijn op en laat drie ontwerpen maken. Deze worden ook weer aan de buurtbewoners voorgelegd. Het beste voorstel wordt daarna gerealiseerd.”
In het speelruimteplan is te lezen dat de speelplekken de komende jaren in zes fasen worden aangepakt.

Uitzonderingen
De vier grootste (en daardoor duurste) speelplekken zijn buiten de berekening van het structureel benodigde budget gelaten. “Dan hebben we het over de skatebaan bij de DRU, het blotevoetenpad en speelplek bij restaurant Engbergen, de skatevoorziening en voetbalkooi bij de Paasberg en de mobiele pumptrackbaan”, somt Ankersmit op. “Deze speelplekken zijn grote regionale voorzieningen en drukken daardoor onevenredig op het structureel benodigde basisbudget voor vervanging van toestellen. Als blijkt dat deze speelplekken aan vervanging toe zijn volgt een budgetvraag in de begroting. Daarnaast is het bij vervanging van deze regionale voorzieningen goed mogelijk dat er subsidies of externe partners zijn die ook een bijdrage kunnen en willen leveren. Zo is de aanleg van deze specifieke plekken ook tot stand gekomen. Op het moment dat vervanging of vernieuwing voor deze vier speelplekken aan de orde is moet dit (opnieuw) worden uitgezocht en georganiseerd.”

Advertenties doorgeplaatst vanuit de krant