Richard de Lange (ADA) en Herman Vreeman (DEPB) in debat met elkaar.
Richard de Lange (ADA) en Herman Vreeman (DEPB) in debat met elkaar. Foto: Livestream Gemeente Oude IJsselstreek

Eensgezindheid in gemeenteraad zorgt voor snelle vaststelling van begroting

Politiek

OUDE IJSSELSTREEK – Voor het bespreken en vaststellen van de gemeentebegroting was twee avonden vergaderen ingepland, maar het hele proces is uiteindelijk in één avond afgewerkt. “Een unicum”, aldus burgemeester Otwin van Dijk. “Een saaie en slappe vertoning”, vond een inwoner die op de publieke tribune de avond volgde.

Door Walter Hobelman

Waar in het verleden vanuit ‘oppositie en coalitie-denken’ avonden als deze soms voor verhitte discussies en stevige debatten zorgde, is dit jaar in grote saamhorigheid de begroting besproken en uiteindelijk unaniem vastgesteld. Alhoewel de acht verschillende partijen op details nog wel eens een beetje verschil van inzicht aangaven bleek tijdens de vergadering dat men elkaar over het algemeen op de hoofdlijnen goed kon vinden.

Woonlasten stijgen tien procent
Een onderwerp waar veel over gepraat is, betreft de woonlasten. Die gaan komend jaar tien procent stijgen en dat is fors meer dan de afgesproken drie procent in het coalitieprogramma. “Gemiddeld is de stijging 9,8 procent”, aldus wethouder financiën Marco Bennink. “De loon-, prijs- en renteontwikkelingen zijn op dit moment bijzonder hoog. Door de gestegen rente nemen de rioleringskosten enorm toe en ook bij de afvalstoffen zien we hogere tarieven door de marktontwikkelingen. De OZB stijgt met 1,5 procent.” Voor een gemiddeld huishouden in Oude Ijsselstreek bedraagt de verhoging ongeveer 85 euro ten opzichte van dit jaar. “Wat de riolering betreft, daar moet de komende jaren behoorlijk in geïnvesteerd worden, daar ontkomen we niet aan”, legde hij nogmaals uit. Voor verschillende partijen is die stijging wel een gevoelig punt en drongen de woordvoerders erop aan dat dit volgend jaar niet nóg een keer nodig is. 

Schuldenlast gemeente neemt toe
De komende jaren moet blijken hoe de begroting sluitend kan worden gehouden. Vanaf 2026 komt er namelijk minder geld van het Rijk naar de gemeenten. “Vanaf dan verwachten we tekorten”, zegt Bennink. Om daarom nu te bezuinigen, zoals sommige andere Achterhoekse gemeenten doen vindt hij niet verstandig. “Voor de korte termijn is dat misschien te begrijpen, maar op de lange termijn niet. Dit kan zich tegen je gaan keren. Oude IJsselstreek wil met deze begroting juist richting de rijksoverheid een signaal afgeven dat er vanuit het Rijk juist meer geld naar de gemeenten moet vloeien om de maatschappelijke opgaven te kunnen uitvoeren.” Oude Ijsselstreek volgt daarmee het advies van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG).

De leningenportefeuille van de gemeente loopt tot 2027 op tot bijna 170 miljoen. Dat baart met name de VVD en ADA zorgen en zorgt ervoor dat zij schoorvoetend instemmen met deze begroting.

Andere onderwerpen waar alle woordvoerders in hun algemene beschouwingen over spreken zijn onder andere verkeersveiligheid, bestaanszekerheid, flexwoningen en vluchtelingenopvang. Geen van deze onderwerpen zorgt echter voor een beetje vuur in de debatten. Er wordt, in tegenstelling tot andere jaren, maar weinig gebruik gemaakt van het interrumperen tijdens de verschillende betogen.

Positief effect van de wat lauwe vergadering is wel, dat de plannen die zijn gemaakt ook daadwerkelijk uitgevoerd kunnen worden en dat zorgt voor een zekere rust in de gemeente. Na jaren van plannen bedenken is nu de tijd aangebroken om die ook uit te voeren. “Daarbij gaan de kosten soms voor de baten uit”, realiseren verschillende woordvoerders zich. Dat de tijden onzeker zijn en niemand in de glazen bol kan kijken maakt wel, dat er zorgvuldig moet worden gehandeld binnen de verschillende plannen die uitgevoerd gaan worden.

Van de vier ingediende moties zijn er twee unaniem aangenomen. Zo wordt het college verzocht om de ‘evaluatie van de starterslening Oude Ijsselstreek 2021’ te vervroegen en de bedragen die destijds zijn vastgesteld te verhogen. Ook een motie over ‘de toegankelijkheid van minima regelingen’ kreeg algemene bijval. Hiermee wordt het college verzocht om medewerkers en vrijwilligers van Sociaal Werk Oude IJsselstreek wekelijks op vaste dagen zitting te laten nemen in ( bijvoorbeeld) bibliotheken om inwoners bij te staan met vragen over minimaregelingen en hen te assisteren bij de digitale aanvraag hiervan. Of de bibliotheken hiervoor de geschikte plek zijn – in verband met de nodige privacy – wordt nader onderzocht.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Gelderse Post Oude IJsselstreek