Afbeelding
Foto: PR.

Zeddamseweg /Ettensestraat weer toegankelijk voor alle verkeer

Vervoer

ETTEN/ TERBORG - Vanaf vrijdag 20 oktober is de Zeddamseweg/ Ettensestraat weer toegankelijk voor alle verkeer. Met de reconstructie, die vorig jaar oktober is gestart, is ingezet op meer veiligheid voor weggebruikers; de fietsstroken zijn breder geworden, vrachtverkeer wordt geweerd en de snelheid is verlaagd naar 30 km per uur. Daarnaast is ingezet op meer beheersing van de gevolgen van klimaatverandering; door het infiltratieriool kan regenwater dat normaal naar de rioolwaterzuivering wordt afgevoerd infiltreren in de bodem om verdroging in het gebied tegen te gaan.

In het hele wegvak is de bovengrondse infra opnieuw ingericht, veel groen toegevoegd en alle openbare verlichting is vervangen. Daarnaast is op 2 locaties (in Etten en Terborg) bodemverontreiniging opgeruimd. 

In samenwerking met netbeheerder Vitens is ook de waterleiding vervangen onder de Ettensestraat. De boring die hiervoor nodig was trok veel bekijks; er is een ruim 300 meter lange pijp tot op een diepte van ca. 25 meter onder de Oude IJssel doorgelegd. 

De werkzaamheden op het traject zijn in drie fases uitgevoerd:

  • Oktober 2022 t/m april 2023: vervangen verhardingen en aanleg infiltratieriool Zeddamseweg Etten vanaf de brug Oude IJssel tot aan Slingerparallel N317;- vervangen waterleiding Ettensestraat Terborg inclusief boring onder de Oude IJssel door richting Etten;
  • juni –juli 2023: vervangen asfaltverhardingen op aanbruggen en voegovergangen brug Oude IJssel Terborg;
  • April 2023 t/m oktober 2023: vervangen verhardingen, vuilwaterriolering + aanleg infiltratieriool Ettensestraat Terborg;

Omgevingsapp 
Tijdens de werkzaamheden kon iedereen die dat wilde op de hoogte gehouden worden via een ‘omgevingsapp’. Ook werd iedere week een update naar bedrijven, hulpdiensten en andere belanghebbenden gestuurd om hen te informeren over de werkzaamheden en bereikbaarheid.

De werkzaamheden zorgden ervoor dat verkeer een lange tijd een andere route moest nemen. 

Wethouder Ria Ankersmit: “Ik weet dat voor onze inwoners die deze route dagelijks nemen, maar met name voor de ondernemers en aanwonenden deze reconstructie veel overlast met zich mee heeft gebracht. Een jaar duurt dan lang. Maar we vonden het belangrijk om, naast het onderhoud dat moest gebeuren, ook te werken aan het vergroten van de veiligheid van de gebruikers van deze weg. Daarnaast hebben we ook een stuk vergroening toegepast, met de bomen die zijn 

Het Waterschap heeft in deze periode ook werkzaamheden aan de brug uitgevoerd. Daar was ook onderhoud noodzakelijk. De schilderwerkzaamheden die als laatste nog moeten gebeuren staan voor volgend jaar op de planning. Dan zal de brug nog één keer dicht gaan om deze werkzaamheden veilig en efficiënt uit te kunnen voeren.

De inrichting van de weg is gewijzigd en daarbij ook de toegestane maximale snelheid (30 km/u). Het niet noodzakelijke (vracht)verkeer wordt geweerd door onder andere aanpassing van de aanwijsbebording bij de verkeerslichten N317. Vernieuwing is altijd even wennen voor alle weggebruikers. Mijn oproep is daarbij: hou je aan de regels.” 

Vanwege de weersomstandigheden (regen) is het niet gelukt om alle rode coating op de fietsstroken aan te brengen. Deze wordt op een nog nader te bepalen tijdstip aangebracht als de weersomstandigheden het toelaten. 

De weg is weer open voor alle verkeer op 20 oktober, einde van de middag.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Gelderse Post Oude IJsselstreek