Afbeelding

Het project ‘Van kerk naar kroeg’ vordert gestaag

Wonen

VARSSELDER - De afgelopen weken zijn er weer stappen gezet in de voortgang van het project van “Kerkgebouw & Dorpshuus, samen een bron van energie”. Door tuinstudio Lippets is een ontwerp gemaakt om de buitenruimte rondom de kerk functioneler te maken. Maar ook met het idee om een een “tuin van ons allemaal” te creëren. 

Een plek om te gedenken, maar ook een plek om te bezinnen. Maar bovenal een plek waar wandelaars elkaar ontmoeten. Er is gekozen om het ontwerp zo te maken dat er een verbinding /eenheid ontstaat met het nieuw gecreëerde dorpsplein.

De beplanting bestaat hoofdzakelijk uit een sortiment van ruim 2.000 vaste planten. Bij de plantenkeuze is natuurlijk net zoals in de Hoofdstraat gekeken naar de bijdrage aan de biodiversiteit. De eerste 2.000 planten zijn het afgelopen weekend geplant door vrijwilligers. Het restant wordt geplant nadat de funderingen voor de overkapping “gestort” zijn door vrijwilligers.  Dit gaat in overleg met staalbedrijf Tiggelovond - Kok.

Ook het Vrijheidsbeeld heeft een opknapbeurt gekregen plus een nieuwe aankleding rondom het beeld.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Gelderse Post