Schets van het plangebied.
Schets van het plangebied.

Nieuwe wijk Varsseveld-West in Achterhoekse sferen

Wonen

VARSSEVELD - Zo’n 150 mensen hebben vorige week de inloopbijeenkomst over het plan voor woningbouw in Varsseveld-West bezocht. 

Ze konden een kaart bekijken waarop onder meer de contouren van de wijk en de wegen zijn aangegeven.
Voor veel bezoekers was de kaart eerst een zoekplaatje. Maar met oriëntatiepunten als de VIV statue, de snelweg A18/N18 en de rotonde Doetinchemseweg/Vloglanden werd snel meer duidelijk: de nieuwe wijk komt ten westen van De Brie en Vloglanden. Woningaantallen ontbreken nog. Mogelijk is er ruimte voor 400 tot 450 woningen. Het precieze aantal wordt pas in een latere fase bekend. Wel is het de bedoeling dat na het doorlopen van allerlei procedures er in 2024 begonnen wordt met de bouw.

Noordtak
Opmerkelijk: met eventuele plannen voor de aanleg van de goederenlijn noordtak langs de snelweg is geen rekening gehouden. “Nee, zeker niet”, zegt wethouder Ben Hiddinga resoluut. “Het kan wel decennia duren voor er misschien duidelijkheid is.”
Daarentegen is de woningnood aanpakken urgent. “De druk op de woningmarkt is groot. Jongeren kunnen niet in Varsseveld terecht voor een woning. Daarnaast zien we dat de bedrijvigheid toeneemt, kijk maar naar De Hofskamp. De mensen die daar komen te werken, moeten ook in Varsseveld gehuisvest worden.”
Naast Varsseveld-West staat er op termijn nog een tweede uitbreiding op de rol: ten noorden van de Eikenlaan moet ook een nieuwbouwwijk komen.

Woonsfeer
Maar eerst Varsseveld-West. In de aanloop naar de inloopbijeenkomst zijn er digitale bijeenkomsten geweest waarop inwoners hun punten konden inbrengen, zoals welke woningen zijn gewenst en wat voor wijk ze graag zouden zien. Hiddinga: ”Er is een voorkeur voor een Achterhoekse woonsfeer. Dat betekent: groen in de straat, goed buurt kunnen maken en snel vanuit de woning het buitengebied in. Daarnaast moet de afstand tot voorzieningen niet te groot zijn.”
De verschillende sferen zijn omschreven als dorpswonen, boswonen en erfwonen. Er zijn allerlei type woningen voorzien: van vrijstaand tot appartementen. Uit onderzoek is gebleken dat er in Varsseveld grote behoefte is aan starterswoningen en levensloopbestendige woningen. In het plan zijn ook veel speelplekken ingetekend. “We hopen op jonge gezinnen.”
Hoe de percelen en woningen uit het nieuwe plan op de markt komen, is nog niet duidelijk. De gemeente is onder meer in gesprek met woningcorporatie Wonion over de bouw van sociale huurwoningen “Wonion kijkt wat men kan doen”, zegt Hiddinga. “Een en ander ligt natuurlijk aan de financiële situatie. Wonion wil ook de bestaande huizen verduurzamen. Dat is ook iets wat moet. Ik snap de overwegingen.”
Hoe komen er dan woningen voor mensen die niet zo veel te besteden hebben? Hiddinga: “We denken aan een systeem waarbij de opbrengst van de ene woning gestoken wordt in het verlies van de andere. Maar we zijn daarin wel afhankelijk van de ontwikkelende partijen.”
Hoe gaat de nieuwe wijk heten? De gemeente roept inwoners op daarover mee te denken. Dat kan op OnzeOudeIJsselstreek.nl door te klikken op het project ‘welke naam krijgt Varsseveld-West?’

Advertenties doorgeplaatst vanuit Gelderse Post