Afbeelding

Plannen woningbouw Varsseveld West in volgende fase

Wonen

‘Paspoort’ brengt type woningen, groen en parkeren in beeld

VARSSEVELD – De komende vijf jaar wordt er door de gemeente Oude Ijsselstreek hard gewerkt aan het maken van plannen voor woningbouw. Het is een belangrijk onderwerp voor veel inwoners van de gemeente. Veel jongeren en senioren zitten te springen om woningen. Er zijn vijf locaties voor nieuwe woningbouw geselecteerd: Varsseveld Noord, Varsseveld West, Terborg Voorbroek, Ulft Biezenakker, Gendringen Lenteleven.

Door Walter Hobelman

Voor ‘Varsseveld West’ is nu het zogeheten ‘locatiepaspoort’ gepresenteerd. In het locatiepaspoort staat beschreven wat de plannen zijn voor dit gebied dat grenst aan de bestaande woonbuurten De Brie en Den Es en aan de noordkant wordt begrenst door de A18 enN18. De zuidgrens van het gebied wordt gevormd door de Tuitstraat. Er staat bijvoorbeeld in welk soort woningen er passen, maar ook hoe de aansluiting kan zijn met het gebied eromheen, welke parkeergelegenheden passen, welke groenstroken en hoe er rekening moet worden gehouden met het ecologisch systeem.

“Uit de gesprekken kwam naar voren dat er in principe behoefte is aan vier soorten woningbouw. Woningen in een ‘dorpse’ stijl, woningen met een ‘dorps-landelijk’ karakter, ‘wonen op het erf’ en ‘boswonen’. Natuurinclusiviteit is in alles een belangrijk uitgangspunt”, aldus de wethouder. In het locatiepaspoort is het bovenstaande uitgebreid en helder beschreven en voorzien van duidelijk beeldmateriaal.”

“We hebben tijdens inloopavonden en overleggen gesproken met omwonenden, (grond)eigenaren, bewoners, belangenorganisaties, het Waterschap en andere belanghebbenden”, legt wethouder Ben Hiddinga uit. “Er is veel gesproken over het woongenot en uitzicht in en aan de randen van het gebied. De input die we ontvangen hebben is verwerkt in het locatiepaspoort.” Het locatiepaspoort is nu klaar voor de volgende stap in het planproces; het opstellen van een stedenbouwkundig schetsontwerp. “Ook dat gaan we op dezelfde wijze doen. We blijven in gesprek met de omwonenden en andere belanghebbenden en er komt weer een informatieavond.”

Hiddinga verwacht dat het schetsontwerp kort na de zomer van 2022 klaar is. Daarna volgt de rest van het proces en de verwachting op dit moment is, dat er in 2024 gestart kan worden met de eerste fase van bouwen in het gebied.

Alle informatie over het plan Varsseveld West is te vinden op www.oude-ijsselstreek.nl/varsseveld-west maar ook op het nieuwe participatieplatform ‘onze oude ijsselstreek’ (www.onzeoudeijsselstreek.nl) Wie op de hoogte wil blijven van alle plannen en ontwikkelingen rond het woonplan kan zich daar aanmelden en meepraten en meedenken.

Advertenties doorgeplaatst vanuit de krant