De twee flexwoningen bij GeWOONhout die binnenkort onthuld worden door Hugo de Jonge.             Foto Roel Kleinpenning

De twee flexwoningen bij GeWOONhout die binnenkort onthuld worden door Hugo de Jonge.             Foto Roel Kleinpenning

Foto: Roel Kleinpenning

Komst flexhuizen Oude IJsselstreek stap dichterbij

Wonen

WEHL – In het bouwproces van ongeveer vijftig tijdelijke woningen in gemeente Oude IJsselstreek is een belangrijke stap gezet. Op 29 augustus ondertekenden wethouder Ben Hiddinga namens de gemeente en directievoorzitter Hans Smit van Koopmans Bouwgroep, die de flexwoningen gaat realiseren, de definitieve samenwerkingsovereenkomst.

Door Reinier Kroesen

Een flexwoning is een semi-permanent verblijf dat relatief gemakkelijk verplaatsbaar is. Een klein maar volwaardig huis. Die circa vijftig nieuwe onderkomens blijven hier  maximaal vijftien jaar op dezelfde plek staan, de gemeente heeft aangegeven dat daarna voor nieuwe locaties wordt gezorgd, voor dezelfde duur. Daarna kunnen ze afgebroken worden en ergens anders weer opgebouwd. Om omwonenden van de beoogde locaties tegemoet te komen is besloten duidelijkheid te scheppen over het karakter van die tijdelijke woningen en op voorhand duideljk aangegeven dat ze er uiteindelijk hooguit vijftien jaar staan. In december 2022 heeft de gemeenteraad de realisatie van flexwoningen vastgesteld voor zeven locaties. Daarop is gestart met de voorbereidingen, waaronder verschillende onderzoeken naar flora en fauna. De potentiële bouwplek aan de Voorstsestraat in Ulft is naar aanleiding daarvan vervallen. 

Bezwaren
Aanvankelijk zou de gemeente honderd woningen bouwen, om verschillende redenen is dat aantal gehalveerd. De flexwoningen komen nu op zes verschillende plaatsen te staan. Aan de Weverstraat in Varsselder, de Zeskamp ter hoogte van de kruising met de Hogeweg in Ulft en de Walseweg, nabij de Rozenstraat in Gendringen. Verder aan de Borgsche Rieten, ter hoogte van de van Wischstraat in Terborg, aan de Eikenlaan, dichtbij de Korenbloemstraat in Varsseveld en Het Haam, bij de kruising met de Rusthuisweg, ook in Varsseveld. Voor twee van die locaties lopen nog bezwaarprocedures.

Koopmans
Koopmans Bouwgroep BV uit Enschede bouwt de flexwoningen in Oude IJsselstreek. Hans Smit was daar tot vorige week nog directievoorzitter maar wordt nu directeur van dochteronderneming GeWOONhout in Wehl. Een snelgroeiend bedrijf dat zich uitsluitend richt op de bouw van prefabwoningen. Ook de woningen voor onze gemeente zullen er geproduceerd worden. Daarom werd daar de samenwerkingsovereenkomst ondertekend.  Al het hout wordt betrokken uit Finland, voor elke gekapte boom wordt in dat land een nieuw exemplaar geplant. Een stikstofneutraal bouwmateriaal.

Tesla
Vorige week donderdag werden de handtekeningen gezet. Hans Smit toen over de snel groeiende populariteit van hout: “Beton als bouwmateriaal is eindig. Bij de productie van cement wordt net zoveel uitgestoten als door alle auto’s bij elkaar in Nederland. Grind en zand wordt schaarser. Over een jaar of tien zal de betonprijs vele malen hoger zijn dan die van hout, nu is dat nog andersom. Houtbouw is altijd al zeer populair in Scandinavië, Oostenrijk en bijvoorbeeld de Verenigde Staten. Dat gaat in Nederland ook veranderen. De productie zijn we hier al flink aan het opschalen. GeWOONhout is de Tesla van de toekomst! We werken al veel samen met wooncoöperaties en dergelijke maar de Oude IJsselstreek is de eerste gemeente die met ons in zee gaat, een heel mooi initiatief.” Wethouder Ben Hiddinga erkende dat de realisatie van de flexwoningen langer duurt dan verwacht. “Zo hebben we een Europese aanbesteding opgezet, waarbij allerlei partijen meekijken zoals bijvoorbeeld de Rijksdienst. Wat wij hier doen is dus best uniek, zij wilden graag weten hoe we dat allemaal gingen doen. Ondertussen veranderde de markt. De bouwprijzen en bouwrente gingen omhoog en er kwamen bezwaarschriften binnen. Hoe krijg je dan het proces weer aan de gang? Dat was best een hele klus.”

IKEA
Na de tekenprotocollen volgde een rondleiding door de fabriekshal. De flexwoningen worden grotendeels daarbinnen in elkaar gezet uit losse houten onderdelen. De associaties met de befaamde IKEA-bouwpakketten waren niet van de lucht. Leidingen worden alvast aangebracht net als plafonds en vloerafwerkingen. Op de bouwplaats moet nog een strokenfundering worden aangebracht die rust op enkele korte heipalen. Buiten bij de hal staan twee geschakelde modelwoningen opgesteld die binnenkort onthuld worden door Hugo de Jonge (demissionair minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) tijdens de officiële opening van GeWOONhout.

Woningtypes
In de Oude IJsselstreek komen twee verschillende types flexwoningen. Een kleiner formaat van één bouwlaag met de afmetingen 6,7 meter bij 5, 2 meter, geschikt voor één of twee personen. Het grotere type krijgt een tweede bouwlaag, een verdieping met slaapkamers en badkamer, geschikt voor bijvoorbeeld een startend gezin. Het zijn sociale huurwoningen met huurprijzen die daaraan conform zijn. Besluiten over de verdelingen van de aantallen flexwoningen per locatie en de types zijn nog niet genomen.

Voortgang
Een concreet tijdsplan voor de opstart van de flexwoningen is er ook nog niet. Koopmans wil bewoners en woningzoekenden bij het verdere proces betrekken. De eerste stap hierin zijn de informatieavonden die vanaf eind oktober gehouden zullen worden.


oude-ijsselstreek.nl/flexwonen

Advertenties doorgeplaatst vanuit Gelderse Post