Afbeelding
Foto: PR.

Ideeën inrichting Wesenthorst Ulft uitgewerkt

Wonen

ULFT - Begin oktober heeft het college van burgemeester en wethouders ingestemd met de ruimtelijke visie voor het plangebied Wesenthorst in Ulft. In de ruimtelijke visie staan de ideeën voor inrichting van de Wesenthorst en de ruimte daarom heen. Hierbij is de input uit inwonersbijeenkomsten meegenomen. De ruimtelijke visie is een meer gedetailleerde uitwerking van de verkennende visie die in december 2022 gepresenteerd is.

De ruimtelijke visie gaat over het gebied tussen de Weg Achter de Blenk, Middelgraaf, Heggenseveld en Debbeshoek. De gemeente werkt de ruimtelijke visie verder uit in een stedenbouwkundig plan. In het stedenbouwkundig plan wordt definitief vastgelegd waar bebouwing komt, hoe de bebouwing eruit moet komen te zien, waar parkeerplaatsen komen en hoe het groen wordt ingericht: “Bij het maken van het stedenbouwkundig plan vinden wij het belangrijk dat inwoners opnieuw input en feedback kunnen geven. Tijdens dit proces gaan we dan ook opnieuw in gesprek met inwoners. Volgens planning is het stedenbouwkundig plan in het voorjaar van 2024 klaar.”

Woningen en parkachtige uitstraling
In de ruimtelijke visie is aandacht besteed aan de opdracht die de gemeente heeft vanuit het Rijk om voldoende geschikte woningen te bouwen: “Daarnaast willen we het gebied een parkachtige uitstraling geven. Een stedenbouwkundige heeft onderzocht wat, vanuit deze gecombineerde opdracht, de beste plaats is voor woningen. In totaal is er plaats voor 139 woningen, verdeeld over het plangebied. Dit zijn woningen voor onder andere senioren en starters. Een deel van de woningen dat wordt gebouwd, komt in het gebouw van de Wesenthorst. Daarnaast krijgt de Wesenthorst een bestemming voor een sociaal maatschappelijke functie en is er de mogelijkheid tot het inrichten van een lichte horecafunctie. Er zijn gesprekken geweest met partijen die interesse hebben om het sociaal maatschappelijke deel te gaan runnen. Er volgt ook nog een marktuitvraag om ook andere partijen de mogelijkheid te bieden om zich hierop in te schrijven. Het nieuw te bouwen IKC (Integraal Kind Centrum), waarin de Woelwaters gevestigd wordt, komt ten noorden van de huidige basisschool.”
De ruimtelijke visie is in te zien op het platform www.onzeoudeijsselstreek.nl

Verkenning rand van het centrum

Naast de ruimtelijke visie is er een verkenning gemaakt van de mogelijkheden voor de aangrenzende percelen bij het centrum. Er is bekeken wat er gedaan kan worden om deze kant van het centrum aantrekkelijker te maken en beter te laten aansluiten op het plangebied Wesenthorst. De haalbaarheid van deze verkenning moet nog worden onderzocht. Het is dus nog niet bekend of de gemeente hiermee daadwerkelijk aan de slag gaat.

Ontwikkelingen korte termijn
Naast de ontwikkelingen op lange termijn zijn er ook korte termijn ontwikkelingen. Er is landelijk een opgave om meer vluchtelingen uit Oekraïne op te vangen: “Oude IJsselstreek neemt hierin haar verantwoordelijkheid. Als gemeente kijken we welke locaties hiervoor in aanmerking kunnen komen. De Wesenthorst is zo’n locatie. De gemeente onderzoekt op dit moment op welke manier we tijdelijke opvang hier mogelijk kunnen maken. Daarvoor is in ieder geval een verbouwing nodig van een deel van het pand. Zo’n verbouwing zal circa 3 maanden duren. Vervolgens hoopt de gemeente in de Wesenthorst ongeveer 40 Oekraïense vluchtelingen tijdelijk te huisvesten. De bewoners die op dit moment via ADHOC leegstandsbeheer in de Wesenthorst wonen, kunnen er blijven wonen.”

Advertenties doorgeplaatst vanuit Gelderse Post