Afbeelding
Foto: Pexels.com

Plan van aanpak Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA)

Zorg

Oude IJsselstreek - Voorkomen in plaats van zorg en gezondheid in plaats van ziekte. Dat zijn de twee uitgangspunten van het Plan van aanpak GALA, Gezond en Actief Leven Akkoord. De gemeente wil samen met haar partners zoals de GGD, zorgverzekeraars en inwoners werken aan preventie, positieve gezondheid en een sterke sociale basis. De focus ligt op 4 thema’s: het versterken van een gezonde en sterke sociale omgeving, het gezond en kansrijk opgroeien van kinderen, het verbeteren van fysieke en mentale gezondheid en het stimuleren van vitaal ouder worden. De gemeente ontvangt geld van het Rijk om dit plan van aanpak uit te voeren.

Waarom een Plan van aanpak GALA?
Het college wil dat de inwoners van Oude IJsselstreek gezond zijn en daarover zelf de regie hebben. Gezondheid, preventie en leefstijl zijn leidend, niet ziekte en behandeling. De gemeente zet zich maximaal in om ervoor te zorgen dat inwoners zich gezond en gelukkig voelen en minder zorg nodig hebben. Inwoners worden actief betrokken bij de plannen. De afgelopen jaren heeft de gemeente al ingezet op dit doel. Bijvoorbeeld met ‘Welzijn op recept’ en Samen Sterker Thuis dat de gemeente uitvoert met Azora en Sensire.

Wat gaan we doen?
We zetten activiteiten voort en starten nieuwe. We gaan onder meer aan de slag met valpreventie en de aanpak van overgewicht en obesitas. Dat doet de gemeente samen met partners uit de zorg. Voor valpreventie betekent dat bijvoorbeeld het vinden van ouderen met een verhoogd valrisico (door o.a. welzijnswerk, huisartsen, wijkverpleegkundigen, ); het maken van een valanalyse; en vervolgens bieden we ondersteuning aan zoals aanpassingen in huis en proberen we de inwoner structureel te laten bewegen door deel te laten nemen aan cursussen. We breiden het programma voor inwoners met overgewicht uit. Ook voor de jeugd. 

Verder zet de gemeente bijvoorbeeld in op meer verbinding en afstemming tussen culturele verenigingen. Cultuur is een ‘bindmiddel’ waardoor mensen actief meedoen in de samenleving. We versterken de rol van buurtsportcoaches en verbreden de sportmogelijkheden met Helpgewoon Buurtsport met bijvoorbeeld Urban Sports of een beweegtuin voor ouderen. In het schooljaar 2023-2024 starten we een gebiedsgerichte pilot op zes scholen met ouderconsulenten. Zij hebben als taak ouders te betrekken bij de ontwikkeling van hun kind thuis, op school en in hun vrije tijd. 

De gemeente start ook een pilot. Huishoudens ontvangen een voucher. Inwoners kunnen dit voucher doneren aan een bewonersinitiatief in hun wijk of dorp (dat past binnen de GALA doelstellingen). Of sparen voor een eigen initiatief en daarvoor lobbyen. 

Landelijk initiatief
Op basis van dit plan van aanpak, ontvangt de gemeente van het Rijk geld voor de jaren 2024 – 2026, om de activiteiten uit te voeren. Het Gezond en Actief Leven Akkoord is een landelijk initiatief. Een integrale aanpak vanuit preventie. Omdat gezondheid belangrijk is, omdat gezondheidsachterstanden hardnekkig zijn en omdat het zorgstelsel onder druk staat. De stip op de horizon is een gezonde generatie in 2040. 

Advertenties doorgeplaatst vanuit Gelderse Post Oude IJsselstreek