Impressie van de Hoofdstraat in Varsselder. Foto: PR
Impressie van de Hoofdstraat in Varsselder. Foto: PR (Foto: )

Florerend Varsselder-Veldhunten ontvouwt toekomstplannen

VARSSELDER-VELDHUNTEN – Tijdens een bijeenkomst in 't Dorpshuus werden inwoners vorige week bijgepraat over de laatste ontwikkelingen. Nieuws was er onder meer over herbestemming van kerk, aanstaande herinrichting van Hoofdstraat en de beoogde gewijzigde dorpsontsluitingsweg via een rotonde bij Landwinkel Luemes.

Door Reinier Kroesen

Vereniging Dorpsbelangen hield afgelopen woensdag een infoavond met diverse sprekers over hetgeen in het kerkdorp speelt en gaat spelen. Zo vertelde bestuurslid Sandra ten Have dat basisschool Pius X in weerwil van voorspelde regionale krimp juist floreert. Aankomend jaar zullen er circa 70 kinderen lessen volgen, in 2014 waren dat er nog 65. Ouders kiezen bewust voor een kleine dorpsschool met een breed aanbod. Zo wordt klassikaal getuinierd in de Groene Belevingsruimte en gesport op eveneens aanpalende velden. Eropuit getrokken naar de Beweegtuin of sociaal bewustzijn bijgebracht met bezoekjes aan bijvoorbeeld de soos in 't Dorpshuus. Toon van de Wetering, voorzitter Vereniging Kerk Varsselder-Veldhunten (VKVV) vertelde over de nieuwe invulling. De kerk is vorig jaar oktober voor een symbolisch bedrag van één euro gekocht van het bisdom. Over kerkhofovername lopen nog gesprekken. Met de gemeente zijn onderhandelingen voor onderhoud. Rapportage van Monumentenwacht Gelderland wees uit dat er veel achterstallig onderhoud is. Goten en diverse kozijnen moeten aangepakt worden, evenals de brandveiligheid. Op 6 maart wordt VKVV officieel opgericht tijdens de eerste algemene ledenvergadering. Inmiddels hebben zich tweehonderd leden aangemeld. Van de Wetering stelt dat de kerk niet wil concurreren maar samenwerken met naaste buur 't Dorpshuus. Wat betreft verzorging van begrafenissen en koffietafels kan men elkaar juist versterken. Er zijn op gezette tijden nog steeds vieringen, verder kan men er terecht voor presentaties, exposities en concerten. Ook samenwerking met een uitvaartondernemer is mogelijk.
"Binnenkort wordt gestart met de herinrichting van de Hoofdstraat", zo meldde Dennis Schilderinck namens gemeente Oude IJsselstreek. "Al het groen en de bestaande asfaltverharding wordt vervangen door een klinkerstraat, groenstroken, parkeervakken en voetpad. Gelijk worden diverse rioolaansluitingen, kabels en leidingen vervangen. De eerste twee fasen starten binnenkort en betreffen het traject vanaf de Berghseweg tot Achter de Molen. De derde fase, het weggedeelte tot de Varsselderseweg wordt volgend jaar opgepakt, alle werkzaamheden zijn naar verwachting mei 2019 gereed." De provincie heeft overigens besloten dat die Varsselderseweg de nieuwe ontsluitingsweg van het dorp wordt, met in ogenschouw genomen een rotonde die in 2019 wordt aangelegd bij Luemes. De Hoofdstraat wordt voor gemotoriseerd verkeer komende uit richting Ulft dan afgesloten. Inwoners juichen die rotonde toe, niet die gewijzigde verkeersonveilig geachte dorpsontsluiting. Alhoewel er nog protesten lopen lijken ze echter voor een voldongen feit gesteld.

Meer berichten