Paastridium in Silvolde

SILVOLDE - Het paastridium kent een vol programma bij de geloofsgemeenschap H. Mauritius. In Silvolde worden de kerkdiensten het Paastridium gehouden op Goede Vrijdag om 19:00 uur, Paaszaterdag om 17:00 uur en op de zondag van Pasen om 10:00 uur.

Op Goede vrijdag de eerste dag van het Paastridium herdenkt men het lijden, de kruisiging en de dood van Jezus. Men staat ook stil bij het eigen lijden en dat van anderen in onze omgeving of wereldwijd. Om het verhaal van de kruisiging en de dood van Jezus tot de verbeelding te laten spreken, wordt een beknopte versie van het passieverhaal gelezen. Dit verhaal gaat over de lijdensweg ofwel de kruisweg van Jezus van Nazareth vanaf het gerechtsgebouw in het paleis van de Pontius Pilatus, tot en met zijn begrafenis.
Het beeld van Jezus aan het kruis is ons eeuwenlang bijgebleven. Het kruis is wereldwijd geworden tot een symbool van de overwinning. Het wordt een goede vrijdag genoemd, omdat Jezus zichtbaar maakt dat hij aan de kant van de lijdende mens staat die de dood overwint.

De tweede dag van het paastridium is de paaszaterdag. Dit is een oecumenische kerkdienst, met kinderen, die geleid wordt door ds. Gerjanne van de Velde. Het is een paaswake met als thema: 'Een nieuw begin'. Het Bijbelverhaal dat wordt gelezen, gaat over het verdriet van Maria Magdalena, een volgeling van Jezus die hem zeer lief had, over het lege graf en de opstanding. Men gaat terug naar die tijd, toen het er in Jeruzalem op leek dat door zijn dood alle hoop is verdwenen. Maar vooral staat men stil bij de opstanding op de derde dag. Niemand had dit verwacht. Zijn opstanding was een nieuw begin voor iedereen. Wat kan dit verhaal vandaag nog zeggen?
De viering wordt afgesloten met de rituelen van water, vuur en licht, het licht van Pasen. Dit licht wordt de wereld in gebracht door met een brandend kaarsje naar buiten te gaan. Op het scoutingterrein wordt genoten van het paasvuur.

De derde dag van het paastridium is de kerkdienst van zondag van Pasen, deze begint om 10:00 uur. Het thema is: '.. En hij stond op..'. Pasen is voor de christenen het belangrijkste feest van het jaar. In de tijd van Jezus was Pasen een feest van de Joden. Zij herdenken de uittocht en bevrijding uit Egypte. Later is er een scheiding tussen de feesten gekomen. Er wordt gevierd dat Jezus is opgestaan uit de dood. De opstanding uit de dood is de kern van het christelijke geloof. Het is een feest van de overwinning. Het feest dat leven sterker is dan de dood. In de lezing hoort men van Johannes: 'Ik zag en geloofde', waarmee hij aangaf te geloven in de opstanding. Wat betekent het woord opstanding vandaag? Opstaan is niet bij de pakken neer zitten. Pasen is een intocht voor een nieuwe toekomst.

Meer berichten