Afbeelding

Woningbouwplan Veldweg Gendringen

Wonen

GENDRINGEN - In de Regionale Woonagenda en in de Woondeal is opgenomen dat Oude IJsselstreek tot 2030, 1500 woningen gaat bouwen. Hiermee wil de gemeente voldoen aan de toegenomen vraag naar woningen. Naast vijf grote uitbreidingslocaties waar de gemeente werkt aan woningbouwontwikkeling is er ook aandacht voor projecten in de ‘kleine kernen’. In Gendringen is een plan voor woningbouw aan de Veldweg 14-16. De woningen zijn met name bestemd voor senioren, maar ook starters kunnen er terecht. De gemeente heeft op 23 april onder voorwaarden principemedewerking aan dit plan toegezegd.

De gemeente vindt het belangrijk om juist voor de doelgroepen starters en senioren te bouwen, omdat de vraag onder deze groepen naar een betaalbare woning groot is. 

Wethouder Ben Hiddinga: “Er ligt nog een grote opgave voor ons. Voldoende woningen en inwoners zijn van belang om de leefbaarheid in onze gemeente op peil te houden. Ook in de kleine kernen.” De gemeente geeft, waar dat mogelijk is, de voorkeur aan locaties waar geen gebruik meer wordt gemaakt van de mogelijkheden die het bestemmingsplan biedt. 

Nieuwe woningen in Gendringen
Het plan is om aan de Veldweg 13 nieuwe woningen te bouwen en in het bestaande gemeentelijke monument 3 appartementen en een gemeenteschappelijke ruimte te realiseren. Het monument is een oude boerderij uit circa 1880. Het bestaat uit een dubbel woonhuis en heeft een boerderijfunctie. Het boerderijgedeelte werd in de jaren 50 van de 20e eeuw uitgebreid Het plan is om het monument waarin nu twee wooneenheden zitten, helemaal te renoveren en aan de achterzijde een gemeenschappelijke ruimte met daarboven één appartement te realiseren.

Op de overige gronden worden dan 13 woningen gebouwd met een gemeenschappelijke tuin en een openbare speel-ontmoetingsplek op het grasveld dat er nu ligt. De 13 woningen zijn een mix van goedkope woningen (sociale huur en koop maximaal 250.000) en betaalbare woningen (middenhuur en koop maximaal 355.000), geschikt voor starters en senioren. 

Participatie
Omwonenden van het gebied zijn geïnformeerd over de plannen. De initiatiefnemer heeft verschillende reacties gekregen. De schetsen zijn daarop aangepast. Het is nu aan de initiatiefnemer om het plan verder uit te werken en een omgevingsplan op te stellen. Voor het inrichten van de openbare speel- en ontmoetingsplek wordt in een latere fase samen met de omwonenden een plan gemaakt. 

Wethouder Hiddinga: “We denken dat deze ontwikkelingen bijdragen aan de leefbaarheid in Gendringen en we zijn blij dat initiatiefnemer op deze manier meehelpt aan het realiseren van de woningbouwdoelstelling. Het mooie aan dit plan is dat de buurt in een vroeg stadium is betrokken bij het plan waardoor iedereen kan uitzien naar een mooie plek om te wonen, spelen en ontmoeten.”

Advertenties doorgeplaatst vanuit de krant